Partnerlogo
Bender logo

Bender

Vakgebied
Onze partner voor Zorg professionals
Partnerlogo
Bender logo
Partnertekst

Zorgprofessionals zijn meer opgeleid en zorgorganisaties moeten mee bewegen met de vraag vanuit de markt. Bender richt zich op professionalisering en flexibilisering in de zorg. Met traineeships, opleidingen en detachering hebben organisaties in de wijkverpleging, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg altijd de beschikking over de beste zorgprofessionals.

Paginasecties
Icon
Group 9
Titel
Thema's
Accordeon item
Tekst

Door nieuwe systematiek in de bekostiging van wijkverpleging is kwaliteit van zorg nog belangrijker. Voldoende bezetting en goed opgeleide zorgprofessionals zijn nodig voor de continuïteit van de zorg. Bender helpt je hierbij. Met rolontwikkelingsprogramma’s krijg je de verpleegkundigen conform de nieuwe beroepsprofielen 2020. Met de inzet van tijdelijke teamcoaches en teammanagers ondersteunt Bender jouw organisatie bij de transitie naar zelfsturing en de positionering van verpleegkundigen.

We leveren verpleegkundige in de wijk, wijkverpleegkundigen, teamcoaches en teammanagers voor de wijkverpleging.

Tekst

Het kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het kader vertaalt zich onder andere in voldoende ‘handen aan het bed’ en een richting voor leren en ontwikkelen in de zorg. De verzorgenden en verpleegkundigen van Bender werken volgens dit kwaliteitskader om goede en veilige zorg te garanderen. Bender zet teammanagers en teamcoaches in bij jouw organisatie bij het implementeren van het nieuwe kwaliteitskader of bij IGJ-trajecten.

We leveren verpleegkundig verzorgende IG (niveau 3), Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV), MBO-verpleegkundige, Kwaliteitsverpleegkundige, Casemanager Dementie, Gespecialiseerd verpleegkundige, Psychiatrisch verpleegkundige, zorgbemiddelaar, teamcoaches, teammanagers, project- en interimmanagers voor de verpleeghuiszorg.

Tekst

Door de aanhoudende wijzigingen in de financiering, structurering en uitvoering van de zorg, verandert ook de rol van de zorgverzekeraar continue. Verzekeraar concurreren om de gunst van de verzekerde. Verzekeraars gebruiken kennis van het zorgveld, klantgericht en efficiency om zorg aan te laten sluiten op de behoefte van de klant. Zorgprofessionals zijn hierbij onontbeerlijk.

We leveren verzekeraars zorgbemiddelaars, zorgadviseurs, huisbezoekers pgb en zorginkopers.

Tekst

De decentralisatie van zorgfuncties uit het Rijksdomein naar gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties heeft de rol van de overheid ingrijpend gewijzigd. De uitvoering van de Wmo en Jeugdwet vraagt van de zorgoverheden andere kennis en vaardigheden. Bender is actief in het brede zorgveld en daardoor in staat deze kennis toe te passen in het overheidsdomein.

We leveren indicatiestellers WLZ en huisbezoekers om jouw organisatie te ondersteunen.

Wil je kennismaken met Bender of van gedachten wisselen over Zorg?

maak een afspraak