Overslaan en naar de inhoud gaan

Interim professionals

Image
Interim Reijn
Tekst

Met een netwerk van meer dan 3500 publieke professionals, vinden wij daarnaast die schaarse specialist op het juiste moment. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een financieel specialist die snapt dat er achter Excel-sheets publieke verantwoordelijkheid schuilgaat, een HRM’er die werk maakt van duurzame inzetbaarheid, een docent wiskunde die leerlingen boeit bij de stelling van Pythagoras of een Wmo-consulent die daadwerkelijk plaatsneemt aan de keukentafel? Reijn helpt je graag!

Dit soort ambachtslieden, vakidioten of specialisten vind je bij Reijn. Mensen die hun vak verstaan en iedere dag gepassioneerd aan het werk zijn voor de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Professionals die we ook écht kennen werken in onder andere de volgende domeinen: HRM, e-HRM, Finance, ICT, Sociaal domein, Interim-management, Data, Fysiek domein, Zorg, Juridisch en Mobiliteit.

Ben jij op zoek naar een professional op een specifiek domein? Die ene specialist die niet te vinden is, de zogezegde speld in de hooiberg?

Daag ons uit en stuur jouw opdracht in!

Tekst

Het netwerk van Reijn

Tekst

Het is mogelijk om die juiste professional te vinden op de momenten dat je het nodig hebt. Bij Reijn krijg je namelijk toegang tot onze professionals via gespecialiseerde partners, eigen consultants en ons netwerk van zzp’ers. Ons netwerk bestaat uit professionals met hart én hoofd voor de publieke sector. Professionals die wij bestempelen als een écht van Reijn. Benaderbaar en sociaal. Ze staan open voor feedback en kunnen zich kwetsbaar opstellen om zo zichzelf te ontwikkelen. Ze durven een eigen visie en mening te vormen, te delen en hier voor te staan.

Tekst

Succesvol werven van interim-professionals

Heeft jouw organisatie te kampen met veel openstaande vacatures en weinig of geen geschikte kandidaten?Lees onze whitepaper 'Succesvol werven van interim-professionals in een krappe arbeidsmarkt'. In deze whitepaper geven wij je praktische tips om in deze gespannen arbeidsmarkt de juiste interim-professionals te werven op de juiste momenten én tegen realistische uurtarieven.

Download de whitepaper

Tekst

Een échte van Reijn

Tekst
Image
Reijn icoon

Professionals met hart én hoofd voor de publieke sector

Tekst
Image
Reijn icoon

Netwerk van +3.500 publieke professionals

Tekst
Image
Reijn icoon

Benaderbaar en sociaal

Tekst
Image
Reijn icoon

Professionals die graag kennis delen en zichzelf ontwikkelen

Tekst
Image
Reijn icon

HRM

De HRM-professionals, in dienst van Reijn, ondersteunen, ontzorgen en adviseren op operationeel, tactisch en strategisch HR.

Accordeon item
Tekst

De HRM consultants van Reijn hebben als doel een bijdrage te leveren aan dynamische en toekomstbestendige organisaties in de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuursector. Naast kennis van HRM en van de publieke sector, kenmerken onze HRM-consultants zich door een fris kritische blik, de kwaliteit om echt te luisteren en organisaties te helpen zich te verbeteren en de vernieuwen.

Naast een groep ervaren HRM-consultants, krijg je bij Reijn toegang tot een inzet van fris HRM-talent. Al meer dan 10 jaar bieden we talenten te kans om zich in ons eigen traineeship te ontwikkelen tot volwaardig HRM-consultant. Met een uitgebreid programma aan opleiding, coaching en intervisie helpen wij deze talenten zowel professioneel als persoonlijk te groeien. Iedere trainee is anders. Maar ze zijn gelijk in hun enthousiasme, drive en lef. Met ons team van eigen trainees, consultants en een groot netwerk van interim HRM professionals leveren wij advies en ondersteuning.

Tekst
Image
Reijn icon

e-HRM

Een interim e-HRM specialist via Reijn kent de processen, mensen en regelgeving en ondersteunt bij de implementatie en inrichting van e-HRM.

Accordeon item
Tekst

Wil jouw organisatie HRM-processen digitaliseren, bijvoorbeeld om meer inzicht, tijdwinst en ruimte te creëren? En heb je daarbij behoefte aan expertise van buitenaf? Digitalisering en automatisering zijn inmiddels op veel HRM-deelgebieden gemeengoed. e-HRM helpt om de focus op de kernactiviteiten te houden. Met een groot netwerk van interim e-HRM professionals leveren wij advies en ondersteuning.

Tekst
Image
Reijn icon

Finance

De focus van de finance specialist ligt op planning & control, verslaggeving en waardering, subsidieprojecten, treasury en compliance met wet- en regelgeving.

Accordeon item
Tekst

Veranderingen binnen de publieke sector zijn op grote schaal doorgevoerd. Decentralisaties in de overheid, veranderingen in het onderwijs, marktwerking in zorg & welzijn en bezuinigingen op cultuur. Deze veranderingen worden zoveel mogelijk ingepast zonder verlies aan kwaliteit. Financieel vraagt dit om behendigheid en aanpassingsvermogen. De veranderingen in de publieke sector leggen extra druk op kosten en baten, subsidiebeheersing en recht- en doelmatige besteding van budgetten. De financiële beheersing van veranderingen is cruciaal om duurzaam beleid te voeren. De professionals werken vooral op het gebied van Accounting & Reporting, Business Control en Corporate Governance. Zij ondersteunen rijksoverheid, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, zorg- en onderwijsinstellingen en woningcorporaties.

Tekst
Image
Reijn icon

ICT

Een interim ICT-specialist via Reijn ondersteunt in het domein van ICT-infrastructuur en cloudmigratie. We ondersteunen in het hele proces: van advies en inrichting tot en met applicatiebeheer.

Accordeon item
Tekst

Goed werkende software en systemen zijn tegenwoordig een hygiënefactor. Als het goed werkt, hoor je er niks over. Als het niet werkt, is er een groot probleem. De impact van (nieuwe) software en systemen op medewerkers in de publieke sector is vaak groot. De interim ICT-professionals werken met jouw organisatie aan de digitale werkplek van de toekomst. Wij bemiddelen in onder andere de volgende profielen: Automation engineer, AWS Architect, Cloud engineer, Domein architect, ICT-infrastructure consultant, Microsoft specialist, Migratie Architect, Network consultant, Solution Architect, Support specialist, Werkplekbeheerder, Windows Server beheerder en Wireless specialist.

Tekst
Image
Reijn icon

Sociaal domein

Via Reijn krijg je toegang tot een netwerk met Social domein professionals met ervaring op onder andere de thema's Participatie, Werk & Inkomen, Schulddienstverlening, Wmo en Jeugdzorg.

Accordeon item
Tekst

Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een omvangrijke stelselwijziging en decentralisaties. Deze transformatie vraagt om professionals met veel kennis en ervaring. Samen met onze partner leggen we ons als specialist toe op specialisten in de volle breedte van het sociaal domein.

Heeft jouw organisatie behoefte aan een deskundige en ervaren sociaal domein professional? Wij bemiddelen in onder andere de profielen van Consulent Wmo, Klantmanager, Medewerker sociaal team, Schuldhulpverlener, Sociaal pedagogisch medewerker en Specialist participatie en inkomen.

Tekst
Image
Reijn icon

Interim-management

Via Reijn krijg je toegang tot een netwerk met ervaren interim managers en organisatieadviseurs met ervaring in de overheid, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties.

Accordeon item
Tekst

Sleutelposities in de organisatie wil je eigenlijk niet uitbesteden. Maar soms vraagt de situatie daarom. Zoals bij een organisatieverandering of het leggen van verbinding tussen organisaties. Op zo’n moment wil je zeker weten dat jouw organisatie er daarna beter voorstaat én dat je zelf het stokje weer over kunt nemen. Heeft jouw organisatie behoefte aan een deskundige interim manager? Of zoek je een ervaren interim manager of organisatieadviseur? Wij bemiddelen in meerdere profielen, op consultancy- en projectbasis of voor een langere periode.

Tekst
Image
Reijn icon

Data

Onze interim data specialisten zijn onder andere gespecialiseerd in data analytics, customer experience, digital marketing en data science.

Accordeon item
Tekst

Data helpt de publieke sector om budgetten op de juiste manier te besteden, personeelsplanning vorm te geven of burgers beter te bedienen. Onze interim data specialisten scheppen orde in de ‘information overload’ die soms ontstaat. Samen gaan we aan de slag met data verzamelen, structureren, interpreteren én transformeren naar effectieve acties. Privacy staat daarbij altijd voorop.

Tekst
Image
Reijn icon

Fysiek domein

Professionals die maatwerk leveren op het gebied van technische, beleidsmatige en juridische vraagstukken.

Accordeon item
Tekst

Professionals binnen de vakgebieden bouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek, duurzaamheid, milieu en bestuursrecht zijn schaars. Binnen deze vakgebieden is er veel vraag naar professionals die opdrachtgevers ontzorgen door het vervullen van kennis en capaciteitsvraagstukken, het geven van advies of het verzorgen van opleidingen. Met hoogstaande kennis en ervaring hebben gemeenten, provincies en waterschappen direct toegang tot de beste professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Tekst
Image
Reijn icon

Zorg

Betrokken zorgprofessionals die dichtbij jouw organisatie staan en verantwoordelijkheid nemen.

Accordeon item
Tekst

De tekorten in de zorg lopen snel op en de externe inhuur neemt toe. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening richting cliënten. Zorgprofessionals zijn meer opgeleid en zorgorganisaties moeten mee bewegen met de vraag vanuit de markt. Gericht op professionalisering en flexibilisering in de zorg. Via onze gespecialiseerde partners hebben organisaties in de wijkverpleging, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg de beschikking over de beste (verpleegkundige) zorg professionals op detacheringsbasis.

Tekst
Image
Reijn icon

Juridisch

Juridische professionals via Reijn die gespecialiseerd zijn in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, gezondheidsrecht, bestuursrecht en privaatrecht voor gemeenten.

Accordeon item
Tekst

Als publieke organisatie lig je onder een vergrootglas. Voldoen aan de laatste wet- en regelgeving is niet alleen wenselijk, het is ook noodzakelijk. Maar de taken en wetgeving zijn steeds complexer. Jouw behoeften aan (specialistische) juridische expertise neemt toe, maar kent ook duidelijke pieken en dalen.

Binnen de overheid ondersteunen wij met juridische advisering op diverse gebieden waaronder het gebied van het sociaal domein, bestuurs- en privaatrecht, arbeids- en ambtenarenrecht, bezwaar en beroep, contracten- en aanbestedingsrecht, toezicht, vergunningverlening en handhaving. Binnen de gezondheidszorg gaat het onder andere om opdrachten op het terrein van het gezondheidsrecht, tucht- en klachtrecht, contractenrecht en medische claims.

Tekst
Image
Reijn icon

Mobiliteit

De specialisten in mobiliteit en persoonlijk leiderschapsontwikkeling hebben een passie voor potentieelbenutting en –ontwikkeling, die hun talenten inzetten voor concrete resultaten.

Accordeon item
Tekst

De ontwikkeling van medewerkers en een organisatie staat nooit stil. In een gezonde organisatie is dan ook sprake van een continue instroom, doorstroom en uitstroom. Als dit niet helemaal loopt zoals je dit graag zou zien, dan zijn mobiliteit en persoonlijk leiderschap onderwerpen die daarbij helpen. De adviseurs gaan hier in jouw organisatie mee aan de slag.

Wanneer je werk wil maken van de diverse vormen van mobiliteit in samenhang met de doelstellingen van de organisatie, is een adequaat mobiliteitsbeleid een noodzaak. Mobiliteitsbeleid is het samenhangende geheel van regelingen en instrumenten dat erop gericht is medewerkers in beweging te krijgen, waarbij de focus zowel intern als extern gericht kan zijn, met als doel medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden waarbij persoonlijke en organisatiedoelstellingen zoveel mogelijk samenvallen.

Tekst

Contact met Reijn

Wil je als organisatie de juiste professional op het juiste moment? Zoek je een specialist die niet te vinden is? Dat soort ambachtslieden, vakidioten of specialisten vind je bij Reijn. Wij staan voor je klaar om de professional te vinden die jij zoekt. Als Reijn zijn wij meesters in het verbinden en ontzorgen.

ja, ik wil meer weten

Tekst

Specialistische interim professionals

Specialistische interim professionals zijn niet meer weg te denken uit de publieke sector. Steeds vaker schakelen publieke organisaties externe professionals in voor specifieke opdrachten of projecten, waarvoor zij zelf de kennis of capaciteit niet in huis hebben. Niet zo gek ook, omdat het voor organisaties praktisch onmogelijk is om alle specialismen zelf in huis te hebben.

Tekst

Direct de juiste professional op het juiste moment?

Vind een professional