Overslaan en naar de inhoud gaan

Contractmanagement

Image
Reijn professionals
Tekst

Inhuur van professionals goed geregeld

Externe professionals in de publieke sector zijn van vitaal belang. Zij zorgen met hun vakmanschap bij veel publieke organisaties voor wendbaarheid en ontwikkeling. Hun inzet moet dan ook gewoon goed geregeld zijn, zodat zij voor jouw organisatie de gewenste bijdrage leveren.

Tekst

Reijn ontzorgt met aandacht

Tekst

Reijn ontzorgt door de administratieve, financiële en juridische zaken van jouw organisatie over te nemen voor professionals die jouw organisatie zelf heeft gevonden. Of het nu gaat om het contractmanagement voor zelfstandig professionals of professionals via een derde partij, jij houdt de regie en wij ontzorgen je.

Tekst

Vanuit jouw behoefte gaan wij met aandacht voor je aan de slag

Tekst
Image
Reijn icon

Geen zorgen over rechtmatigheid

Als je contractmanagement laat uitvoeren door Reijn, voldoet jouw organisatie altijd aan de laatste wet- en regelgeving. Ook als die aan verandering onderhevig is. Reijn is lid van de Bovib en al onze processen zijn Bovib-gecertificeerd. Jouw inhuurproces is bij ons in goede handen.

Tekst
Image
Reijn icon

Grip op inhuur

Binnen iedere organisatie werken externe professionals. Door de hoeveelheid aan inhuur kan dit al snel onoverzichtelijk worden. Wanneer Reijn het contractmanagement voor jouw organisatie verzorgt, krijg je meer grip en overzicht. In onze portal zie je direct hoe het staat met de inzet van externe professionals binnen jouw organisatie.

Tekst
Image
Kennis

Goed Opdrachtgeverschap

Wij bieden externe professionals meer dan een goed contract. De basis is dat we voor hen alles eenvoudig, gebruiksvriendelijk en gewoon goed regelen. Daarnaast bieden we hen allerlei mogelijkheden op het gebied van opdrachten, persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting. Bij ons staan persoonlijk contact en heldere afspraken bovenaan.

Geen inhuurrisico’s

Reijn is een derde contractpartij in de samenwerking. Wij gaan, op basis van een goedgekeurde overeenkomst van opdracht, een (raam)overeenkomst aan met jouw organisatie en de zelfstandig professional(s) en/of diens leverancier. De zogenoemde driehoeksverhouding waarvoor Reijn uiteraard NEN-gecertificeerd is. Door het aangaan en beheren van inhuurcontracten nemen wij de inhuurrisico’s van je over en ontzorgen wij je op administratief gebied.

Reijn heeft een eigen door de Belastingdienst goedgekeurde en geregistreerde overeenkomst die ervoor zorgt dat de zelfstandig professional bij jouw organisatie de opdracht uitvoert en Reijn optreedt als contractpartij.

Image
Reijn
Tekst

Contractmanagement voor zzp’ers en intermediairs

Veel publieke organisaties maken ook gebruik van professionals via intermediairs. Wij bieden contractmanagement aan voor zzp’ers en intermediairs. Zo loopt al de inhuur van professionals via één contractpartij (broker) en beperk je de inhuurrisico’s tot een minimum.

Accordeon item
Tekst

Goed opdrachtgeverschap

Met zzp-contractmanagement van Reijn voldoe je als publieke organisatie niet alleen aan de wettelijke inspanningsverplichting, maar geef je ook het goede voorbeeld. Waarom? Je houdt grip op de inhuur en zelfstandig professionals krijgen tijdig en altijd (vooruit)betaald. Dit kost de zelfstandig professional niets; jouw tariefafspraken factureren wij één-op-één door. Want dat past bij goed opdrachtgeverschap in de publieke sector vinden wij.

Naast de basiszaken zoals een correcte (digitale) afhandeling van administratieve zaken, online urenregistratie, tijdige betalingen en een heldere communicatie, bieden wij de met Reijn verbonden zelfstandig professionals enkele extra’s. Zo kunnen ze altijd bij onze back-office terecht voor vragen, organiseren wij periodiek netwerk- en themabijeenkomsten en bieden wij aanvullende services.

Werkwijze

Opdracht- en tariefsafspraken maak je met de zelfstandig professionals. Pas als hier overeenstemming over bereikt is, komt Reijn in beeld. Om te zorgen dat je geen omkijken hebt naar de administratieve, financiële en juridische zaken, verzorgen wij een aantal zaken denk aan: digitaal aanmeldproces, controle op alle juridische zaken en documenten, het opstellen en aangaan van een overeenkomst en uiteraard het betalen van de zelfstandig professional(s). Het enige waar je verantwoordelijk bent zijn het maken van heldere afspraken met de zzp’er aan de voorkant en het zorgen voor een fijne samenwerking op de werkvloer.

Tekst

Grip op externe inhuur

Reijn verzorgt het contractmanagement voor opdrachten waarbij je via een extern bureau een interim professional (gedetacheerde of zzp’er) inhuurt. Op dat moment ontstaat er een driehoeksverhouding en neemt Reijn deel in de keten. Om je te ontzorgen, rechtmatigheid te borgen, goed opdrachtgeverschap te vervullen én grip te geven op de externe inhuur.

Minimale inhuurrisico's

Met het uitbesteden van het contractmanagement, ga je zelf geen directe overeenkomsten meer aan met externe bureaus. Dit doet Reijn voor je. Dit betekent dat Reijn alle checks ten aanzien van de leverancier doet. Denk daarbij aan de WAADI-check om na te gaan of de leverancier geregistreerd is als onderneming die personeel ter beschikking stelt. Maar ook de controle op het uittreksel van de Kamer van Koophandel en betaling via de G-rekening van de leverancier. Op deze manier ben je als opdrachtgever gevrijwaard ten aanzien van naheffingen van de loonheffing. En Reijn zorgt voor betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Zo geef je vorm aan goed opdrachtgeverschap en beperk je de inhuurrisico’s tot een minimum.

Image
Reijn

MijnReijn portal: gemakkelijk en overzichtelijk

Wij houden onze processen graag simpel, transparant en correct, zodat jouw organisatie en de externe professionals zo min mogelijk belast worden met administratieve handelingen. Doordat wij werken met onze portal MijnReijn die is ontwikkeld door ons eigen softwareteam, is het administratieve proces grotendeels geborgd in één systeem. Onze consulenten zien erop toe dat alle stappen volledig en juist uitgevoerd worden. Vanzelfsprekend zijn zij ook iedere dag te bereiken. Zo ontzorgen wij jou écht volledig.

De voordelen van MijnReijn

  • Compleet inhuuroverzicht
  • Snelle distributie
  • Compliance management
  • Urenaccordering en facturatie
Image
Reijn Professionals
Tekst

Contact met Reijn

Wil je als organisatie ontzorgd worden bij de inhuur van professionals? Geen inhuurrisico’s en alles gewoon goed geregeld? Wij screenen, contracteren en factureren de door de organisatie geworven ZZP’ers en professionals via derden. Als Reijn zijn wij meesters in het verbinden en ontzorgen. Met persoonlijke aandacht voor alle partijen, begeleiden wij jouw organisatie stap voor stap.

ja, ik wil meer weten