Wat voor manier van leiddinggeven sluit aan bij generatie Y, de Millennials?

Afbeelding
Image
Reijn Professional
Tekst

Veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt blijven zich in rap tempo opvolgen. Dit heeft invloed op vrijwel iedereen die zich op de arbeidsmarkt bevindt. Termen als de flexibele organisatie, zelfsturende teams of het tegenwoordige hot topic ‘thuiswerken’, zijn enkele voorbeelden van deze veranderingen en ontwikkelingen die in de praktijk zijn ontstaan. Individuen, teams en organisaties dienen met deze snel veranderende arbeidsmarkt mee te bewegen om aansluiting te houden. Wat betekent dit voor leidinggevenden van een organisatie?

Er bestaan leiders en mensen die leiden. Leiders bekleden een machtige of invloedrijke positie. Mensen die leiden inspireren ons. (Sinek, 2019).

Leiderschap

Leiderschap is altijd situationeel en geen enkele manier van leidinggeven is ideaal. Er zijn diverse stijlen en welke stijl effectief is hangt af van de situatie. Hersey en Blanchard maken onderscheid tussen vier leiderschapsstijlen: directieve stijl, overtuigende stijl, participerende stijl en de delegerende stijl (Hersey&Blanchard, 1982). Elke stijl heeft zijn kwaliteiten en valkuilen. Door de snel veranderende arbeidsmarkt, ontstaat de vraag of deze leiderschapsstijlen nog wel aansluiten op de millennials en de jongere generatie. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het van belang deze groep te kennen. Wie zijn zij, wat beweegt hun en met wat voor omstandigheden groeien ze op?

Wie zijn de millenials?

De millennials, ook wel generatie Y genoemd, zijn geboren tussen het jaar 1980 en eind jaren ‘90. Het zijn de kinderen van de babyboomers (generatie X). Deze generatie groeit op in een wereld waarin ze te maken hebben met mislukt ouderschap, de Instagram- en Facebookwereld, onmiddellijke bevrediging en de prestatiemaatschappij (Sinek, 2017).

Gevolgen

De combinatie van deze factoren heeft gevolgen voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals het opbouwen en onderhouden van relaties en het ervaren van werkplezier. Vooral de vele apps die ons in staat stellen om alles wat we willen onmiddellijk te krijgen, maakt de millennials ongeduldig. Door deze onmiddellijke bevrediging hebben we niet geleerd wat het betekent om ergens moeite voor te moeten doen. Daarnaast zijn we door social media heel goed geworden in het laten zien hoe goed we het hebben, terwijl we onszelf eigenlijk minder goed voelen. Het gebruik van social media is zeer verslavend. Net als bij roken, drinken en gokken komt er dopamine vrij. Dopamine stimuleert het genotscentrum in de hersenen. Wanneer we ons slecht voelen of stress ervaren grijpen we eerder naar onze telefoon om even een tijdelijke opluchting te krijgen, in plaats van dat we het bespreekbaar maken met een persoon. Hierdoor leren we niet goed hoe het is om belangrijke diepgewortelde relaties met iemand op te bouwen. En dit gebeurt allemaal in een maatschappij waarin het gaat om presteren, goed doen, er goed uit willen zien, uitblinken etc.

Leidinggeven aan millennials

Leidinggevenden van millennials zouden er goed aan doen om met de bovenstaande context rekening te houden en hun handelen daarop af te stemmen. In mijn optiek zijn tenminste twee punten, als het gaat om leidinggeven aan millennials, van belang. Ten eerste zou het leidinggeven gericht moeten zijn op het ‘aanleren’ van sociale vaardigheden (zoals het opbouwen en onderhouden van (werkgerelateerde) relaties en het ervaren van werkplezier). Ten tweede zouden de leidinggevenden van millennials bereid moeten zijn om te ‘investeren’ in de softskills van de persoon. Dat is minstens zo belangrijk als investeren in randvoorwaardelijke cursussen en trainingen. Wanneer iemand blij en tevreden is met zichzelf om wie hij of zij is, is diegene ook meer waard voor een ander.

‘’Leiderschap gaat om iemand te leren zijn wie hij of zij is, en niet te leren worden.’’

En hoe dat ‘aanleren’ en ‘investeren’ er in de praktijk uitziet zal in elke situatie anders (kunnen) zijn. Toewijding en persoonlijke aandacht zullen wel een rode draad vormen. Hoe dan ook; als leidinggevenden zich richten op het aanleren van sociale vaardigheden en de bereidheid hebben om te investeren in de persoon, dan zullen organisaties verder komen en millennials er met plezier aan de slag willen gaan.

Een frisse blik op werkgeverschap

Dit artikel is onderdeel van de whitepaper 'Een frisse blik op werkgeverschap' welke is geschreven door de Kleurgevers, onze trainees HRM-consultant. Download hier de hele whitepaper.

Tekst

Bronnen:

  • Sinek S. Begin met het waarom. Hoe goede leiders inspireren tot actie. Amsterdam: Business Contact
  • Hersey, P. & Blanchard, K. Management of organizational behavior: utilizing human resources. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall