De nieuwe CAO PO is een feit

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Contentblokken
Tekst

In maart jl. zijn de nieuwe teksten van de CAO PO 2019 – 2020 gepubliceerd. De salarisverhoging van 4,5% en de eenmalige uitkeringen waren toen al doorgevoerd. De wijzigingen in de overige hoofdstukken en de acties die hieruit voortvloeien werden toen pas echt duidelijk.

We zien dat de cao op verschillende plekken een moderniseringsslag heeft doorgemaakt. De vastgestelde regels en kaders in de cao maken plaats voor regelruimte op stichtingsniveau. Dit betekent voor onderwijsbesturen dat zij meer dan voorheen zelf aan de slag moeten met het ontwikkelen van visie en beleid op verschillende thema’s. Dit vraagt extra inspanningen van onderwijsbesturen. Tegelijkertijd biedt dit ook kansen. Er ontstaat namelijk ruimte om eigen beleid op te stellen dat past bij de identiteit en de koers van de organisatie. Daarmee kan jouw onderwijsbestuur zich onderscheiden. Maar over welke nieuwe mogelijkheden hebben we het dan? Hier gaan we in dit artikel verder op in.

Welke kansen biedt de CAO PO voor jouw organisatie?

 • Functie en functiewaardering
  Op het thema functie en functiewaardering (hoofdstuk 5) zijn een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Het functiegebouw voor OOP- en directiefuncties dient namelijk voor 1 november 2020 heroverwogen en waar nodig geactualiseerd te worden. Per functie zal dus bekeken moeten worden of de inhoud nog actueel is. Deze klus heeft aardig wat voeten in aarde. Tegelijkertijd is het voor de organisatie de uitgelezen kans om het functiegebouw zo in te richten dat het (weer) aansluit bij de koers van je organisatie en de huidige interne en externe ontwikkelingen. Gebruik dit moment dan ook om een moderniseringsslag in het functiehuis door te voeren. Stel een projectgroep samen, beschrijf wat de visie en de koers voor de invulling van het functiehuis betekenen en inventariseer wat er nodig is om nu, maar ook in de toekomst op externe ontwikkelingen in te kunnen spelen. Gelukkig hebben de sociale partners al een voorzet gedaan door een aantal voorbeeld-functiebeschrijvingen op te stellen die schoolbesturen over kunnen nemen.

 • Beloningsbeleid, periodieke verhoging en arbeidsvoorwaardengesprek
  Ook in hoofdstuk 6 zijn er een flink aantal wijzigingen opgetreden. De standaard periodieke verhoging per 1 augustus en de manier van inschalen van nieuwe medewerkers zoals beschreven in eerdere cao’s is losgelaten. Dit betekent ruimte voor onderwijsbesturen om zelf beloningsbeleid op te stellen. Zeker gezien de krappe arbeidsmarkt is dit een middel waarmee jouw onderwijsbestuur zich kan onderscheiden én medewerkers kan motiveren. Om deze kans te benutten is het van belang om als organisatie visie en beleid te ontwikkelen over toekennen van periodieke verhogingen en de wijze van inschalen. Hierbij kan het helpen om de volgende vragen te beantwoorden; welke uitgangspunten zijn voor het onderwijsbestuur belangrijk als het gaat om inschaling? Dient de wijze van inschaling in lijn te zijn met andere besturen in de regio? Wie voert het arbeidsvoorwaardengesprek en de salarisonderhandeling? Is een beoordeling of een behaald resultaat voor ons leidend bij het toekennen van een periodieke verhoging?

 • Beleid ten aanzien van vergoedingsregeling huiskosten en reiskosten
  Verder is hoofdstuk 7 van de CAO PO ook vereenvoudigd. De standaard regels in de cao maken plaats voor eigen invulling. Maar deze eigen invulling zal wel op korte termijn gerealiseerd moeten worden. Zo dient er voor 1 augustus 2020 beleid ontwikkelt te zijn over hoe jouw organisatie omgaat met verhuiskosten en zakelijke reis- en verblijfskosten. Tevens kan de organisatie ervoor kiezen om een eigen reiskostenregeling woon-werk verkeer op te stellen. Dit betekent werk aan de winkel, want hoe wenst de organisatie hiermee om te gaan? En op welke manier ga je afspraken wegzetten voor 1 augustus 2020?

 • Professionalisering
  Tot slot is er een groot deel van hoofdstuk 9 – Professionalisering herschreven. Er zijn minder voorgeschreven regels over het opstellen van het professionaliseringsbeleid. Dit betekent meer ruimte om beleid op te stellen dat past bij de visie en uitgangspunten van de organisatie. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling van medewerkers. In 2020 en 2021 worden namelijk extra gelden ter beschikking gesteld voor scholingsrechten. Daarnaast kunnen medewerkers vanaf nu individueel aanspraak maken op het professionaliseringsbudget, waar dit voorheen op school- of teamniveau gebeurde. Het stimuleren van persoonlijke en professionele groei is ontzettend belangrijk. Je medewerkers zijn immers het meest waardevolle kapitaal van je organisatie. Maar op welke manier krijg je dit het beste voor elkaar? Hoe geef je daarnaast ook nog invulling aan teamontwikkeling? Hoe zorg je ervoor dat de ontwikkeling van medewerkers ook in lijn ligt met de doelstellingen en de koers van de organisatie? En Last but not least, hoe kan je als HRM’er ondersteunen in het goede gesprek over ontwikkeling en groei? Vragen die dienen als stof tot nadenken én het mogelijk te maken om eigen beleid te ontwikkelen.

Aan de slag met de CAO PO

De implementatie van de nieuwe CAO PO is een hele klus. Maar zoals hiervoor beschreven biedt dit juist ook kansen voor onderwijsbesturen. Dit is het moment om je als organisatie af te vragen hoe jullie invulling willen geven aan bepaalde thema’s. Mijn advies is dus gewoon te starten, de thema’s voor jouw organisatie te prioriteren en de juiste mensen aan tafel te hebben die hierover mee kunnen en willen denken.

Nog een keer de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe CAO PO lezen? Indi zet in dit artikel de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

De HRM consultants van Reijn kunnen jou helpen bij de implementatie van de nieuwe CAO binnen jouw organisatie. Meer weten over de beschikbaarheid van de consultants? Neem contact op met Wendy Springvloet via 0492 – 50 66 20 of hrmconsultancy@reijnprofessionals.nl