Staffing van Zorg professionals

Inhoud

De tekorten in de zorg lopen snel op en de externe inhuur neemt toe. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening richting cliënten. Samen met Bender leggen we ons als specialist toe op specialisten in de zorg. Met Bender krijg je toegang tot betrokken zorgprofessionals die dichtbij jouw organisatie staan en verantwoordelijkheid nemen.

Afbeelding
Afbeelding
Bender
Tekst

Bender

Bender is een ondernemend dienstverlener met een sociaal kloppend hart. Dat zie je terug in de aanpak. Samen met gemeenten, kredietbanken, zorgverzekeraars en zorginstellingen investeren we in zorgprofessionals. Want werken aan goede zorg, dat lukt niet zonder elkaar.

meer over Bender zorg

Tekst

Zorgprofessionals zijn meer opgeleid en zorgorganisaties moeten mee bewegen met de vraag vanuit de markt. Bender richt zich op professionalisering en flexibilisering in de zorg. Met traineeships, opleidingen en detachering hebben organisaties in de wijkverpleging, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg altijd de beschikking over de beste zorgprofessionals.

Block
Foto
Image
Kim Soons
Kim Soons
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20