Sociaal domein professionals

Inhoud

Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met een omvangrijke stelselwijziging en decentralisaties. Deze transformatie vraagt om professionals met veel kennis en ervaring. Samen met Bender leggen we ons als specialist toe op specialisten in de volle breedte van het sociaal domein. Met Bender kiest jouw organisatie voor flexibiliteit én kwaliteit.

Afbeelding
Afbeelding
Bender
Tekst

Bender

Bender is een ondernemend dienstverlener met een sociaal kloppend hart. Dat zie je terug in de aanpak. Samen met het publieke domein investeren we in sociaal domein professionals. Want werken aan een toegankelijk publiek domein, dat lukt niet zonder elkaar.

meer over Bender sociaal domein

Tekst

Bender legt zich als specialist toe op de vraag naar specifieke schaarse profielen in het sociaal domein. Zo hebben gemeenten en zorginstellingen altijd de beschikking over de beste professionals. Met meer dan 250 specialisten ondersteunt Bender op die momenten dat je het nodig hebt. Dit doen we met detachering van Sociaal domein professionals over de volle breedte van het sociaal domein: Participatie, Werk & Inkomen, Schulddienstverlening, Wmo en Jeugdzorg.

Block
Foto
Image
Kim Soons
Kim Soons
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20