Staffing van Mobiliteit professionals

Inhoud

De ontwikkeling van medewerkers en een organisatie staat nooit stil. In een gezonde organisatie is dan ook sprake van een continue instroom, doorstroom en uitstroom. Als dit niet helemaal loopt zoals je dit graag zou zien, dan zijn mobiliteit en persoonlijk leiderschap onderwerpen die daarbij helpen. De adviseurs van Mensium gaan hier in jouw organisatie mee aan de slag.

Afbeelding
Afbeelding
Mensium logo
Tekst

Mensium

De specialisten in mobiliteit en persoonlijk leiderschapsontwikkeling van Mensium hebben een passie voor potentieelbenutting en –ontwikkeling, die hun talenten inzetten voor concrete resultaten. Doordat uw medewerkers de kans krijgen om aan hun dromen te werken, helpen wij uw organisatie verder.

meer over Mensium

Tekst

Mobiliteit
Mobiliteit gaat over de bereidheid en de mogelijkheid om te veranderen van functie, werkgever, beroep, regio, sector of een combinatie van deze aspecten. In de praktijk onderscheiden we diverse mobiliteitsvormen, al naargelang het uitgangspunt:

  • naar richting: interne of externe mobiliteit;
  • naar initiatief: vrijwillige of gedwongen mobiliteit;
  • naar niveau: verticale of horizontale mobiliteit;
  • naar doelstelling: curatief of preventief;
  • naarmate van complexiteit: operationele of strategische mobiliteit.

Wanneer je werk wil maken van de diverse vormen van mobiliteit in samenhang met de doelstellingen van de organisatie, is een adequaat mobiliteitsbeleid een noodzaak. Mobiliteitsbeleid is het samenhangende geheel van regelingen en instrumenten dat erop gericht is medewerkers in beweging te krijgen, waarbij de focus zowel intern als extern gericht kan zijn, met als doel medewerkers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden waarbij persoonlijke en organisatiedoelstellingen zoveel mogelijk samenvallen.

Persoonlijk leiderschap
Iedere medewerker in een organisatie is gebaat bij persoonlijk leiderschap. Dit gaat verder dan leidinggeven. Het gaat over leiding nemen over jezelf. Over ervaring, gewoonten, omgang met anderen en werk-privébalans.

Block
Foto
Image
Kim Soons
Kim Soons
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20