Staffing van Juridische professionals

Inhoud

Complexere regelgeving en assertieve stakeholders leiden tot meer vraag naar juridische expertise. Samen met Legalbylegal leggen we ons als specialist toe op juridische specialisten voor de publieke sector. Zo heb je altijd de beschikking over de juiste juridische professional.

Afbeelding
Afbeelding
Legalbylegal
Tekst

Legalbylegal

Legalbylegal is een juridisch dienstverlener gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, gezondheidsrecht, bestuursrecht en privaatrecht voor gemeenten, gezondheidszorg en verzekeraars.

meer over Legalbylegal

Tekst

Taken en wetgeving

Als publieke organisatie lig je onder een vergrootglas. Voldoen aan de laatste wet- en regelgeving is niet alleen wenselijk, het is ook noodzakelijk. Maar de taken en wetgeving zijn steeds complexer. Jouw behoeften aan (specialistische) juridische expertise neemt toe, maar kent ook duidelijke pieken en dalen.

Juridisch vakgebied

Legalbylegal is werkzaam op diverse juridische vakgebieden. Binnen de overheid ondersteunen wij met juridische advisering op diverse gebieden waaronder het gebied van het sociaal domein, bestuurs- en privaatrecht, arbeids- en ambtenarenrecht, bezwaar en beroep, contracten- en aanbestedingsrecht, toezicht, vergunningverlening en handhaving. Binnen de gezondheidszorg gaat het onder andere om opdrachten op het terrein van het gezondheidsrecht, tucht- en klachtrecht, contractenrecht en medische claims.

Block
Foto
Image
Kim Soons
Kim Soons
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20