HRM

Invoering Wnra

Inhoud

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een feit. Ambtenaren bij de overheid hebben grotendeels dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven.

Afbeelding
Contentblokken
Afbeelding
Wrna
Tekst
Wnra

De Wnra is voor onder andere rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en ZBO’s een flinke transitie die de nodige voorbereiding van de afdeling HRM vraagt. Zo is er nieuwe kennis over een nieuwe wet en een nieuwe cao nodig, om dit op de juiste manier door te voeren én communiceren richting medewerkers. Maar ook de processen moeten waar nodig aangepast worden. De HRM-consultants helpen graag bij de verschillende fases.

Titel
Wnra fases
Accordeon item
Tekst

De quickscan Wnra is de eerste kennismaking van jouw organisatie met de Wnra. Het is een ‘light versie’ van een op maat gemaakt projectplan. In een dag controleert onze consultant de belangrijkste onderdelen voor de implementatie van de Wnra; arbeidsovereenkomst, personeelshandboek, geschillenregeling en medezeggenschap.

Wat is het resultaat?

Je hebt na het uitvoeren van de quickscan duidelijk in beeld hoe je scoort op de belangrijkste onderdelen van de WNRA en krijgt tips bij de implementatie van de nieuwe wet.

Tekst

De implementatie van de Wnra vraagt om een specifiek plan waarin duidelijk staat welke stappen er op welk moment genomen moeten worden. Wij bieden je ondersteuning bij het opstellen van een projectplan, specifiek voor jouw organisatie. Het projectplan beschrijft op hoofdlijnen de stappen die de organisatie moet doorlopen.

Onder het project vallen de juridische aspecten van de normalisering, de communicatie richting de verschillende onderdelen van de organisatie, scholing van medewerkers en managers, het laten ondertekenen van de arbeidsovereenkomst en het aanpassen van systemen daar waar nodig.

Wat is het resultaat?

Een duidelijk projectplan voor de implementatie van de Wnra, specifiek voor jouw organisatie. Je hebt duidelijk welke activiteiten je op welk moment moet nemen en welke beslissingen nog genomen moeten worden. Daarnaast is het projectteam bekend en hebben zij instructies gekregen over de te verrichten activiteiten.

Tekst

De huidige lokale regelingen omvatten de arbeidsvoorwaarden die naast de CAR-UWO van toepassing zijn voor jouw organisatie. Met de komst van de Wnra wijzigt de grondslag van deze regelingen (de CAR-UWO) en hebben deze regelingen geen bestaansrecht meer. We verzorgen een scan op de lokale regelingen en controleren deze op eventuele tegenstrijdigheden met het BW en met de nieuwe cao. Op deze manier weet je welk pakket aan arbeidsvoorwaarden je straks in het personeelshandboek kunt opnemen en aan de medewerkers kunt aanbieden.

Je kunt de lokale regelingen bij ons aanbieden (indien niet alles in RAP is opgenomen), zodat wij de scan op de regelingen uitvoeren. Indien je zelf de vergelijking wilt doen, kun je op RAP een vergelijkingstabel vinden die helpt bij het uitvoeren. Indien wij de scan verrichten ontvang je, naast een overzicht van de regelingen met de gevonden aandachtspunten, ook een advies over de wijze waarop je met deze aandachtspunten omgaat.

Wat is het resultaat?

De lokale regelingen zijn gescand en je hebt een duidelijk overzicht van waar de regelingen afwijken van het BW en de nieuwe cao gemeenten. Daarbij heb je duidelijkheid over beslissingen die je moet nemen met de start van de Wnra (op basis van gevonden tegenstrijdigheden tussen lokale regelingen, BW en cao gemeenten).

Tekst

Door de Wnra zijn de lokale regelingen komen te vervallen en worden deze ondergebracht in een personeelshandboek. Nadat de huidige lokale regelingen zijn gescand, besluit je over wat er in het personeelshandboek komt te staan.

Wij kunnen hierbij ondersteunen of volledig ontzorgen. We nemen niet alleen de huidige lokale regelingen (na de scan op BW en cao gemeenten) op, maar kijken ook naar huidige procedures, richtlijnen en aanvraagformulieren. Daarbij onderzoeken we de wijze waarop we al deze informatie in een personeelshandboek opnemen. Welke manier van communiceren past bij jullie medewerkers?

Wat is het resultaat?

Een personeelshandboek voor de organisatie waarin de nieuwe arbeidsvoorwaarden (op basis van de oude lokale regelingen) staan. Uiteraard geschreven in duidelijke taal en onderhoudsvriendelijk. Daarbij bieden wij een advies aan over de wijze waarop je dit nieuwe personeelshandboek communiceert naar de medewerkers.

Tekst
Hoe wil je ondersteund worden?

Wil je interim ondersteuning of specialistisch advies over een of meerdere fases? Onze HRM-consultants blinken uit in de wijze waarop zij verbinding maken. Ze zijn pragmatisch, betrokken en hebben een hart voor de publieke sector. En ze bieden ondersteuning én het juiste advies op de momenten dat jij dat wenst. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0492 - 50 66 66 of onderstaand contactformulier.

Webformulier
* verplichte velden