HRM

Het Nieuwe Werken 1.5

Inhoud

Het Nieuwe Werken is al niet meer zo nieuw. Maar de anderhalve-meter-samenleving zorgt voor hernieuwde aandacht voor dit thema. HRM speelt een belangrijke rol in het implementeren, optimaliseren of vernieuwen van deze manier van werken. Het Nieuwe Werken 1.5 noemen we het bij Reijn.

Afbeelding
Afbeelding
Wrna
Tekst
Het Nieuwe Werken

Bij Het Nieuwe Werken (HNW) gaat het om het flexibiliseren van het werk zodat het minder afhankelijk is van tijd en plaats. Slimme digitale oplossingen, onderlinge communicatie en samenwerking zijn cruciaal. HRM speelt een belangrijke rol in de implementatie en optimalisatie.

Tekst

Het Nieuwe Werken als onderdeel van de anderhalve meter samenleving is voor HRM een transitie die de nodige voorbereiding vraagt. Zo is er nieuwe kennis over de mogelijkheden en beperkingen nodig om dit op de juiste manier door te voeren én communiceren richting medewerkers. Maar ook het beleid moet waar nodig aangepast worden. De HRM-consultants helpen graag bij de volgende onderwerpen:

Titel
Het Nieuwe Werken 1.5 onderwerpen
Accordeon item
Tekst

De coronacrisis en de nasleep daarvan zorgt ervoor dat sommige medewerkers te maken krijgen met terugval in werkzaamheden, flinke aanpassing van werkzaamheden of juist een verhoogde werkdruk. Dat roept allerlei vragen op. Wat voor werk kan ik doen? Hoe houden we het werk behapbaar? Hoe vinden we een nieuwe werk-privébalans en hoe voorkom je een burn- of bore-out? Ook als het gaat om ‘regelzaken’ leven er vragen. Hoe moet ik omgaan met de uren die ik niet maak? Hoe ga ik om met geplande vakanties en verlofuren? Wat als mijn contract afloopt? En dan kijkt iedereen naar HRM voor antwoorden. Antwoorden die onderdeel moeten worden van het nieuwe HR beleid. Een beleid dat toekomstbestendig is, ook na de coronacrisis. Want zeker is dat het werk blijvend gaat veranderen. De HRM consultants helpen je hier graag bij.

Wat is het resultaat?

Jouw HR beleid is ‘anderhalf’ proof en je weet hoe je dit goed kan communiceren naar medewerkers.

Tekst

Resultaatafspraken in afdelingsplannen zijn niet meer haalbaar of passen niet in het huidige tijdsbeeld. De afspraken die in het kader van de P&C cyclus met medewerkers zijn gemaakt kunnen misschien wel de prullenbak in. De focus is verlegd. Zo krijgen medewerkers in de overheid nu extra vragen van klanten en inwoners, zijn lid van een crisisteam, moeten zorgen voor goede ICT-voorzieningen voor collega’s of zijn extra druk met de uitvoering van het steunpakket voor ondernemers. Waar gaan we op sturen als de toekomst nog onzeker blijft? Dit vraagt om aanpassing en vernieuwde aansturing op resultaat. De HRM consultants helpen jouw organisatie hiermee om te gaan. Flexibel en constructief.

Wat is het resultaat?

Medewerkers weten welk resultaat er wanneer van hen verwacht wordt en leidinggevenden weten hier adequaat op (bij) te sturen.

Tekst

Het leidinggeven op afstand heeft opeens op grote schaal vorm gekregen. Nu voor de meeste medewerkers de thuiswerkplek is ingericht en de benodigde techniek is geïnstalleerd, kan het echte leidinggeven op afstand beginnen. Maar hoe werk je in deze hectische tijd aan autonomie bij medewerkers zonder daarbij vertrouwen en verbinding te verliezen? De HRM consultants van Reijn ondersteunen hier graag bij.

Wat is het resultaat?

Leidinggevenden staan ondanks de veranderde omstandigheden in goed contact met medewerkers en stellen hen in staat goed te presteren.

Tekst

Arbodienstverleners geven aan dat meer en meer mensen op hun tenen lopen. Op dit moment gaat het veel over wat er nú gebeurt en gaat het nog weinig over de gevolgen die dit heeft en het voorkomen van erger op de lange termijn. Er zijn veel vragen over psychische en psychosociale problemen, maar ook steeds meer over eenzaamheid, stress thuis en opvoedproblemen. Hoe kun je als HR en leidinggevende grip houden op je medewerkers en aandacht besteden aan verzuim als de medewerkers niet dagelijks op kantoor zijn? Aandacht voor verzuimpreventie is dan ook een must. HRM consultants van Reijn hebben hier veel kennis van en ondersteunen hierbij.

Wat is het resultaat?

Je hebt grip op verzuim in je organisatie, nu en na de crisis.

Tekst

Menig organisatie heeft een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Je wilt dat diegene zich snel thuis voelt, direct een bijdrage kan leveren én productief wordt. Maar als je dat nu op afstand moet doen, is dat ingewikkeld. En als je daar geen proces voor hebt is jouw vraag misschien wel: Hoe werk je de nieuwe collega in vanuit thuis? Hoe gaat die nieuwe collega überhaupt z’n werk doen? En hoe coach je nieuwe medewerkers op hun werk en gedrag als je diegene bijna niet ziet? Bij huidige medewerkers komen er juist weer andere dingen kijken. Het eerste contact is dan al(lang) gelegd maar hoe zorg je voor blijvende communicatie en transparantie in deze tijd? De betrokkenheid mag zich niet laten belemmeren door de fysieke afstand maar dat vraagt wel om een duidelijk aanpak. Een aanpak waar onze HRM consultants je graag bij helpen.

Wat is het resultaat?

Samen met een HRM consultant zorgen we voor een passend (in)werktraject voor alle (nieuwe) medewerkers. Zo ben je in staat om deze medewerkers ook op afstand te binden.

Tekst

Ondanks dat iedereen onverwachts in deze situatie is gekomen en we in een korte tijd allemaal het roer om hebben gegooid, gebeuren er hele mooie dingen. Zo zien we creatieve oplossingen ontstaan om onderling contact te blijven houden en de voordelen van thuiswerken. Het zou zonde zijn als deze innovatiekracht en creativiteit straks allemaal verloren gaat. De consultants van Reijn helpen daarbij.

Wat is het resultaat?

We gaan in jouw organisatie op zoek naar de positieve effecten van de crisis op het (vormgeven van) werk en hoe je dit in de toekomst kunt behouden.

Tekst

Is jouw organisatie klaar voor Het Nieuwe Werken 1.5? Doe de test

De ene organisatie was eigenlijk al klaar voor de anderhalve-meter-samenleving voordat het bestond. Terwijl de andere organisatie nog flink wat stappen moet zetten. Doe de test en kom erachter hoe jouw organisatie het doet ten opzichte van andere organisaties.

Doe de test

Na het invullen van de test ontvang je de resultaten en een benchmark. Uiteraard behandelen we jouw gegevens vertrouwelijk en delen we dit niet met derden.

Tekst
Hoe wil je ondersteund worden?

Wil je interim ondersteuning of specialistisch advies? Onze HRM-consultants blinken uit in de wijze waarop zij verbinding maken. Ze zijn pragmatisch, betrokken en hebben een hart voor de publieke sector. En ze bieden ondersteuning én het juiste advies op de momenten dat jij dat wenst. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0492 - 50 66 20 of het contactformulier.