Regie op inhuur

Paginasecties
Tekst

Inhuur van extern personeel omvat in de publieke sector tussen de 15 en 25 procent van de totale loonsom. Voor organisaties is het dus van belang hier echt grip op te krijgen. Als inhuurregisseur voor de publieke sector nemen wij de inhuur van jouw organisatie geheel of gedeelte over. De inhuurambitie en -volwassenheidsstadium van jouw organisatie vormen hierbij altijd het uitgangspunt. Zo zorgen wij voor inzicht en overzicht, een (kosten)efficiënt en rechtmatig inhuurproces en het beste talent aan boord.

Tekst

Volledig ontzorgd bij inhuur

Een variëteit aan leveranciers van extern personeel verspreid over diverse afdelingen, locaties en divisies maakt dat zowel inkoop, Finance & Control als HRM niet altijd grip op externe inhuur ervaren. Reijn ondersteunt publieke organisaties die bij tijdelijke capaciteits- of kennisbehoefte de beste mensen willen op een rechtmatige en kostenefficiënte manier. Dit doen wij met ons team van inhuurspecialisten, professionele software en een sterk leveranciersnetwerk. Met als resultaat dat je als organisatie echt ontzorgd wordt en inhuur een onderdeel vormt van de totale personeelsplanning binnen jouw organisatie.

Bij het bepalen van de mate van ontzorging en regie nemen wij altijd de inhuurambitie en -volwassenheidsstadium van jouw organisatie als uitgangspunt. Op basis hiervan kunnen wij je helpen bij het contracteren, coördineren of juist regisseren van inhuur binnen jouw organisatie.

Block
Foto
Image
Marjolein op de Laak
Marjolein op de Laak
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20