Contractmanagement intermediairs

Inhoud

Veel publieke organisaties maken ook gebruik van professionals via intermediairs. Naast zzp-contractmanagement ontzorgen wij je ook met contractmanagement voor intermediairs. Zo loopt al jouw inhuur via één contractpartij (broker) en beperk je de inhuurrisico’s tot een minimum.

Afbeelding
Contentblokken

Highlightblok items

  • Tekst

    Grip op inhuur

    Iedere organisatie werkt met externe inhuur. Als u kiest voor samenwerking met Reijn, weet je precies hoe het staat met de inhuur in jouw organisatie. En kun je hierop sturen.

  • Tekst

    Goed opdrachtgeverschap

    Organisaties in de publieke sector nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Door samenwerking met Reijn breng je goed opdrachtgeverschap in de praktijk.

Tekst

De externe inhuur in de publieke sector neemt sinds 2011 gestaag toe. In de overheid beslaat dit 13 procent van de totale personeelsuitgaven. Niet zo gek ook, omdat het voor organisaties praktisch onmogelijk is om alle specialismen zelf in huis te hebben. Maar waar veel organisaties wel grip hebben op hun eigen personeel, geldt dit in mindere mate voor de externe inhuur. Door de samenwerking met Reijn weet je precies hoe het staat met de externe inhuur. En kun je hierop sturen.

Grip op externe inhuur

Reijn verzorgt het contractmanagement voor opdrachten waarbij je via een extern bureau een gedetacheerde of zzp’er inhuurt. Op dat moment ontstaat er een driehoeksverhouding en neemt Reijn deel in de keten. Om je te ontzorgen, rechtmatigheid te borgen, goed opdrachtgeverschap te vervullen én grip te geven op de externe inhuur.

Minimale inhuurrisico's

Met het uitbesteden van de ‘brokerdienstverlening’, ga je zelf geen directe overeenkomsten meer aan met externe bureaus. Dit doet Reijn voor je. Dit betekent dat Reijn alle checks ten aanzien van de leverancier doet. Denk daarbij aan de WAADI-check om na te gaan of de leverancier geregistreerd is als onderneming die personeel ter beschikking stelt. Maar ook de controle op het uittreksel van de Kamer van Koophandel en betaling via de G-rekening van de leverancier. Op deze manier ben je als opdrachtgever gevrijwaard ten aanzien van naheffingen van de loonheffing. En Reijn zorgt voor betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Zo geef je vorm aan goed opdrachtgeverschap en beperk je de inhuurrisico’s tot een minimum.

Block
Foto
Image
Monique Giepmans
Monique Giepmans
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20