Partnerlogo
Image

GoudGrijs

Vakgebied
Onze partner voor Onderwijs professionals
Partnerlogo
Image
Partnertekst

De schaarste in het onderwijs neemt toe en sommige docenten zijn bijna onvervangbaar. GoudGrijs benut het arbeidspotentieel van ervaren docenten en in het bijzonder de bevoegde 55- en 65-plusser. Zo heb je altijd de beschikking over de beste onderwijs professionals in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

GoudGrijs is de onderwijsarbeidsbemiddelaar die zich richt op de bekwame en enthousiaste 55+’er en 65+’er. Maar ook de jongere, getalenteerde docenten maken onderdeel uit van hun netwerk. Zo draagt GoudGrijs bij aan het terugdringen van de tekorten aan onderwijspersoneel in Nederland. Dat bereiken we door langer doorwerken te stimuleren en de arbeidsparticipatie van (vroeg)gepensioneerde docenten te verhogen. Juist die leraren zorgen met hun grote kennis en ervaring voor balans in een docententeam. Tegelijkertijd worden nijpende lerarentekorten op scholen teruggedrongen.

Op het gebied van onderwijsgevend (OP) en onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden taken (OOP) heeft GoudGrijs een groot netwerk. Dit zijn docenten op elk denkbaar vakgebied, Technisch Onderwijs Assistenten (TOA’s), examinatoren en surveillanten.

Paginasecties
Icon
Group 7
Titel
Functies
Accordeon item
Tekst

De docenten van GoudGrijs hebben allemaal een passie voor het onderwijs en jarenlange aantoonbare ervaring voor de klas. De docenten zijn geselecteerd op sterke pedagogische en didactische kwaliteiten en zijn enthousiast in de uitoefening van hun vak. Zo kies je met een gerust hart voor een docent binnen elk denkbaar vakgebied.

Voortgezet Onderwijs (VO) 1e en 2e graads bevoegd. Alle voorkomende vakken, denk aan:

  • Docenten Nederlands, Engels en Duits
  • Docenten Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Klassieke talen, ICT

Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Alle voorkomende vakken, denk aan:

  • Werktuigbouwkunde
  • Zorg en Welzijn
  • Metaaltechniek
  • Electrotechniek
  • Motorvoertuigentechniek
Tekst

De surveillanten van GoudGrijs zijn medeverantwoordelijk voor een goed en eerlijk verloop van tentamens, examens of andere toetsingsmomenten. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitdelen en innemen van examen- of tentamenpapieren en het uitvoeren van identiteitscontroles en controleren van hulpmiddelen. Daarnaast houden zij toezicht en zien zij erop toe dat het examen in alle rust en conform de geldende examenprotocollen verloopt. Surveillanten staan stevig in hun schoenen, zijn stressbestendig en kunnen goed prioriteiten stellen. Door hun ervaring zijn ze in staat het overzicht te houden, onregelmatigheden te signaleren en snel en adequaat te reageren. Zo hoef je geen lesbevoegde docenten te laten surveilleren en kunnen zij zich richten op hun primaire taak: lesgeven.

Tekst

Examinatoren van GoudGrijs verstaan hun vak en hebben veel ervaring in het beoordelen van kennis, vaardigheden en competenties van leerlingen of studenten. Onze examinatoren zijn altijd up-to-date met de binnen het onderwijs geldende wet- en regelgeving, examenprogramma's of kwalificatiedossiers en de didactische werkvormen die passen bij een desbetreffende afdeling of opleiding. Zo hoef je geen lesbevoegden docenten te laten examineren en kunnen zij zich richten op hun primaire taak: lesgeven.

Tekst

Docenten Biologie, Natuur- en Scheikunde zijn schaars. Hun tijd dus ook. Een Technisch Onderwijs Assistenten (ook wel TOA of amanuensis genoemd) helpt om de tekorten in deze vakken aan de pakken. TOA van GoudGrijs ondersteunen bij biologie-, natuurkunde- en scheikundelessen op middelbare scholen of bij practica van HBO of WO opleidingen. In de meeste gevallen werkt de TOA echter in het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de grootte van de school legt een TOA zich toe op begeleiding bij één van de binask-vakken.

Block
Foto
Image
Kim Soons
Kim Soons
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20

Wil je kennismaken met GoudGrijs of van gedachten wisselen over Onderwijs?

maak een afspraak