Profielfoto
Image
Reijn

Marien Willemsen

Primaire functie
Interim HR-adviseur
Profielfoto
Image
Reijn
Profieltekst

Ik werk als adviseur voor de publieke zaak: gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, omgevingsdiensten. Opdrachten die ik verricht zijn het adviseren aan bestuur en management, uitvoeren van reorganisaties, voorbereiden van ambtelijke fusies en van privatiseringen. Ik heb ervaring in het adviseren aan de WOR-bestuurder in het overleg met de OR en in het bijstaan van de portefeuillehouder P&O in het overleg met de vakorganisaties. In eerdere opdrachten heb ik gezorgd voor de invoering van de WNRA en het opstellen van het Personeelshandboek. Ik beschik over de certificering om het HR21-functiewaarderingssysteem toe te passen. Ik heb ervaring met functiewaardering en de invoering van HR21. Ook met opstellen en implementeren van nieuw beleid heb ik de nodige ervaring, zoals verzuimbeleid en arbeidsomstandighedenbeleid.
Collega's waarderen mij om mijn adviezen, ik ben collegiaal, ik heb een brede vakkennis en ik werk klant- en oplossingsgericht. Ik doe graag iets extra voor de managers die ik als klant heb. Ik kan mijn adviezen goed onderbouwen en ik wijs mijn klanten op de consequenties als zij een keuze maken. Ik ga een slechtnieuwsgesprek niet uit de weg en ik kan ook managers daarin terzijde staan als dat nodig is. Tegelijkertijd blijf ik tijdens mijn opdracht goed in het oog houden welke afspraken ik heb gemaakt met mijn opdrachtgever.
Ik laat mij niet leiden door de waan van de dag en ik houd goed langere termijn doelstellingen in de gaten. Ik ben resultaatgericht, betrokken bij mijn werk en mijn collega's. Ik krijg veel voldoening uit mijn eigen werk. Dat geldt voor mijn eigen werkresultaat, maar zeker ook als ik zie dat ik mijn collega’s kan motiveren en stimuleren.

 • Sectoren
  Overheid
 • Functies
  HR-adviseur
 • Thema's
  Advies, Arbeidsvoorwaarden, Verzuim
 • Werkniveau
  Senior

Opdrachten

Een professional heeft een diversiteit aan opdrachten. Om een beeld te geven, krijgt u een klein inkijkje.
 • Bedrijf
  Gemeente Brummen
  Functie
  HR-adviseur
  Omschrijving
  Ik zorgde voor de verzuimbegeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers. Ik was als arbocoördinator belast met de vormgeving en uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. In 2018 zorgde ik vanuit team HR voor de overkomst van de SW-werknemers van de SW-organisatie Delta Werkt naar Werkfit Brummen. Vervolgens heb ik in 2019 de procesmanager HR vervangen die wegens ziekte was uitgevallen. Daarnaast was ik de HR-adviseur voor de processen Strategie, Advies, Financiën, HR, de Griffie, en voor de college- en de raadsleden. In de laatste maanden van mijn opdracht zorgde ik voor de beleidsadvisering, zoals het opstellen van het arbobeleidsplan, het opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie, het nieuwe verzuimbeleid en verzuimprotocol, en de actualisering van het functieboek.
 • Bedrijf
  ROC de Leijgraaf
  Functie
  HR-adviseur
  Omschrijving
  Bij ROC de Leijgraaf was ik gedurende ruim één jaar als interim HR-adviseur belast met de advisering aan de directeuren en de onderwijsmanagers de afdeling Economie, Bedrijf, Horeca & Toerisme, van het Loopbaancentrum, en van de teams Cursistenadministratie, Onderwijsontwikkeling, ICT, P&O en Huisvesting & Facilitair.
 • Bedrijf
  Provincie Drenthe
  Functie
  Adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
  Omschrijving
  Ik adviseerde de directie, concernmanagers, teamleiders en personeelsadviseurs over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Verder behandelde ik bezwaar- en beroepszaken en stelde ik vertrekregelingen op. Ik adviseerde over medezeggenschap en sociale zekerheid. In 2015 heb ik de de CAO-Provincies geïmplementeerd en zorgde ik voor actualisering van lokale rechtspositieregelingen. Verder was ik in 2015 secretaris van het Georganiseerd Overleg met de vakorganisaties.
 • Bedrijf
  Gemeente Westland
  Functie
  HR-adviseur
  Omschrijving
  Ik adviseerde over HRM-aangelegenheden aan het college van B&W, de directie en de griffier met als adviesgebieden: werving en selectie, verzuim en re-integratie, personeelsplanning, rechtspositie, functioneren en outplacement;
  Ik was HR-adviseur voor de managers van de afdeling Ruimte, Omgeving en Veiligheid en de afdeling Bedrijfsvoering, Advies en Services; Ik was de trekker voor het plaatsingsproces bij het herontwerp van de afdeling ROV (reorganisatie i.v.m. formatiereductie), en ik zorgde voor het opstellen van de formatie-overzichten, de belangstellingsregistratie, de was/wordtlijst, het plaatsen en inpassen medewerkers en het aanwijzen van herplaatsingskandidaten; Als secretaris van de plaatsingsadviescommissie heb ik de medewerkers gehoord en heb ik de plaatsingsadviezen en -besluiten opgesteld.

Wil je kennismaken met Marien of een van onze andere professionals?

tarief & beschikbaarheid
Foto
Image
Kim Soons
Kim Soons
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20