Profielfoto
Image

Frederik van Petersen

Primaire functie
Interim HRM consultant
Profielfoto
Image
Profieltekst

Ik werk vanuit de invalshoek dat HRM de meest vitale bedrijfsfunctie is. Vanwege het feit dat veel wat in organisaties in de publieke sector gebeurt, mensenwerk is. Maar ik handel ook uit het besef dat er renderende resultaten behaald moeten worden. Uiteraard zo efficiënt mogelijk. Structuur aanbrengen is daarbij een belangrijke drijfveer. Het is mijn oogmerk organisaties te helpen succesvol te zijn, door op praktische wijze HRM in te richten en uit te (laten) voeren, complexiteiten en ‘ruis’ weg te nemen en mensen beter met elkaar te laten samenwerken.

 • Sectoren
  Onderwijs, Overheid, Zorg
 • Functies
  HRM consultant
 • Thema's
  Coaching, Organisatieontwikkeling, Procesoptimalisatie, Recruitment, Salaris en arbeidsvoorwaarden
 • Werkniveau
  Senior

Opdrachten

Een professional heeft een diversiteit aan opdrachten. Om een beeld te geven, krijgt u een klein inkijkje.
 • Bedrijf
  Gemeente Lochem
  Functie
  Senior HRM adviseur
  Omschrijving
  Verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuw organisatieonderdeel. Daarnaast is Frederik ook sparringpartner voor de gemeente secretaris en kwartiermaker voor diverse HRM vraagstukken bij de inrichting van het nieuwe organisatieonderdeel. Daarbij zijn beleidskeuzes opgesteld ten aanzien van in- door- en uitstroom, werving en selectie, opleidingen en harmonisatie arbeidsvoorwaarden. 
 • Bedrijf
  Kalsbeek college Woerden
  Functie
  Senior HRM-adviseur
  Omschrijving
  Medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het Sociaal Plan. Uitvoering maatregelen rondom reorganisatie. Behandeling mobiliteitsvraagstukken van leerkrachten. Beleidsontwikkeling van verschillende HRM thema’s. Ondersteuning en advisering van directie en managers bij de uitvoering van HRM beleid en toepassing arbeidsvoorwaarden.
 • Bedrijf
  Stichting Malkander Sociaal Werk 
  Functie
  Senior HRM adviseur
  Omschrijving
  Projectleider reorganisatie. Uitvoering geven aan het P&O stappenplan noodzakelijk voor de afbouw van functies en herplaatsing van medewerkers in het kader van de reorganisatie. Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de gewenste organisatieverandering en personele gevolgen voor de stichting. Opstellen reorganisatieplan en Sociaal Plan. Afstemming MT, OR en vakbonden. Uitvoering plaatsingsbevorderende maatregelen voor betrokken personeel. Behandeling van vragen t.a.v. in- door- en uitstroom, werving en & selectie, opleidingen en loopbaanontwikkeling. Advisering van bestuur en managers over de ontwikkeling van medewerkers, arbeidsvoorwaarden en verzuim.
 • Bedrijf
  Reinigingsbedrijf Midden Nederland
  Functie
  Senior HRM adviseur
  Omschrijving
  .

Wil je kennismaken met Frederik of een van onze andere professionals?

tarief & beschikbaarheid
Foto
Image
Kim Soons
Kim Soons
Jouw contactpersoon
Bericht
Naar het formulier
Telefoon
0492 - 50 66 20