Partnerlogo
RSG logo

RSG Public

Vakgebied
Onze partner voor Finance professionals
Partnerlogo
RSG logo
Partnertekst

De financiële beheersing van veranderingen is cruciaal om duurzaam beleid te voeren. Houd financieel controle over de richting die de organisatie inslaat. De finance professionals van RSG Public ondersteunen organisaties in het publieke domein hierbij.

RSG Public is een Interim-, Advies- en Recruitmentbureau op het gebied van Finance & Control. Zij staan garant voor gemotiveerde kennisspecialisten binnen de domeinen Accounting & Reporting, Business Control en Corporate Governance. RSG bemiddelt mensen vanaf Hbo-niveau, in functies vanaf assistent-controller tot aan de CFO. Ook adviseren de specialisten van RSG publieke organisaties bij diverse financiële thema’s en vraagstukken, waaronder de jaarrekeningcontrole en de AVG.

Paginasecties
Icon
Group 9
Titel
Thema's
Accordeon item
Tekst

Rapportages en managementinformatie moeten steeds gedetailleerder en sneller beschikbaar zijn. Bedrijfsprocessen, automatiseringssystemen en beheersactiviteiten veranderen en de financiële verslaglegging die moet voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Dit vraagt veel tijd en stelt hoge eisen aan de competenties van jouw medewerkers. Met de finance professionals van RSG Public houdt jouw organisatie de piekbelasting onder controle en kun je kennis en capaciteit uitbreiden. De professionals hebben ervaring met de meest recente BBV-voorschriften, aanbestedingsrichtlijnen, subsidieaanvraag en -verantwoording, het sociaal domein, grondexploitatie en vastgoed. Door ons continue opleidingsprogramma, dat o.a. bestaat uit de opleiding Certified Business Controller, Public Control en Lean Six Sigma Green Belt, leveren onze professionals echt toegevoegde waarde.

Tekst

Het doorvoeren van verbeteringen in bedrijfsprocessen gaat verder dan alleen de financiële afdeling. Juist door verder te kijken dan de financiële afdeling en verschillende bedrijfsonderdelen beter op elkaar af te stemmen, vergroot je het rendement. De finance professionals van RSG Public hebben veel ervaring op het gebied van Business en Project Control. Het zijn ervaren adviseurs of projectleiders, hebben kennis van de relevante wet en regelgeving zoals het BBV en kennen de politiek bestuurlijke verhoudingen. Met ons continue opleidingsprogramma, dat o.a. bestaat uit de opleiding Certified Business Controller, Public Control en Lean Six Sigma Green Belt, zorgen wij ervoor dat onze professionals echt toegevoegde waarde kunnen leveren. Zij helpen je om jouw organisatie zo in te richten dat kansen worden benut en onverwachte tegenvallers worden voorkomen.

Tekst

Organisaties in de publieke sector liggen onder een vergrootglas als het gaat om activiteiten die niet bijdragen aan hun kernactiviteiten. Daarbij moet rekening gehouden worden met tegenvallende inkomsten (of hogere kosten) in de financiële planning. Een goed functionerende Governance bestaat uit besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden. Het zorgt ervoor dat de organisatie verantwoording kan afleggen over de activiteiten. De finance professionals van RSG Public helpen uw organisatie bij het opzetten en verbeteren van jouw control framework en uitvoeren van audits. Onze professionals hebben vaak jarenlange ervaring opgedaan door het uitvoeren van verschillende opdrachten in de publieke sector zoals bij gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen. Met continue cursussen en opleidingen zijn onze professionals op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

Tekst

Organisaties in de publieke sector verwerken veel privacygevoelige informatie. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Organisaties moeten aantonen dat ze zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Voor veel gemeenten, ministeries, onderwijsinstanties en zorginstellingen blijkt de implementatie van de AVG nog een grote uitdaging te zijn. De professionals van RSG public ondersteunen jouw organisatie op de volgende onderwerpen rondom de privacy en AVG wetgeving:

  • Creëren van awareness;
  • Opstellen van privacyverklaringen, zowel voor interne als voor externe doeleinden;
  • Opstellen van een verwerkingsregister; Uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s);
  • Opstellen en overeenkomsten van verwerkersovereenkomsten;
  • Opstellen van procedures, o.a. rondom (het melden van) datalekken en de privacy rechten van betrokkenen (bijv. het recht op inzage en het recht op rectificatie);
  • Invoeren van privacy by design en privacy by default.

Wil je kennismaken met RSG Public of van gedachten wisselen over Finance?

maak een afspraak