Partnerlogo
Lybrae

Lybrae

Vakgebied
Onze partner voor Fysiek domein professionals
Partnerlogo
Lybrae
Partnertekst

Lybrae is opgericht in 2002 en uitgegroeid tot een onafhankelijk projectconsultancy- en adviesbureau met meer dan 250 consultants en ruim 100 opdrachtgevers. Zij ontzorgen overheden en het bedrijfsleven en bieden oplossingen bij technische, beleidsmatige en juridische vraagstukken. Lybrae is actief binnen de vakgebieden bouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, civiele techniek, milieu en bestuursrecht.

Paginasecties
Icon
Group 9
Titel
Thema's
Accordeon item
Tekst

Overheden spelen een belangrijke rol bij bouwprojecten in onze samenleving. Daarbij staat veiligheid en voldoen aan wet- en regelgeving voorop. Onze consultants ondersteunen gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, ministeries, omgevingsdiensten en waterschappen.

Specialismen

 • Beheer en onderhoud
 • Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH)
 • Bouwfysica
 • Brandpreventie en brandveiligheid
 • Constructie
 • Asbest
 • Projectmanagement, projectleiding en procesmanagement
 • Directievoering en toezicht
 • WOZ, taxatie en BAG
Tekst

Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van infrastructuur in de meest brede zin van het woord. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, kabels, bruggen, (water)wegen, havens en vliegvelden. Binnen het vakgebied civiele techniek wordt de bebouwde omgeving bedacht en ontworpen. Wij bieden consultants die zijn gespecialiseerd op het gebied van civiele techniek: zij sturen de benodigde processen aan en begeleiden het gehele traject. Zij vinden slimme oplossingen om onze leefomgeving te verbeteren.

Specialismen

 • Civiele techniek algemeen
 • Beleid
 • Werkvoorbereiding en ontwerp
 • Voorbereiding, beheer en onderhoud
 • Groenvoorziening en cultuurtechniek
 • Verkeerskunde
 • Constructief
 • Water en riolering
 • Projectmanagement, projectleiding en procesmanagement
 • Engineering
Tekst

Aandacht voor het milieu en de direct leefomgeving is een belangrijk speerpunt voor de overheid. Onze consultants worden ingezet op opdrachten met betrekking tot bodemonderzoeken (bijvoorbeeld VTA), energie, duurzaamheid en advisering op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op uitvoerend, beleidsmatig- en managementniveau. De milieuspecialist is daarbij op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en draagt bij aan het stuk risico afbakening.

Specialismen

 • Vergunningsverlening, handhaving en casemanagement
 • Toezicht en handhaving
 • Beleid
 • Juridische advisering
 • Natuur
 • Bodem
 • Afval
 • Water
 • Geluid en lucht
 • Milieumanagement / KAMV
 • Landbouw
 • Asbest
 • Veiligheid (extern)
 • Ecologie
 • Energie en duurzaamheid

Wil je kennismaken met Lybrae of van gedachten wisselen over Fysiek domein?

maak een afspraak