‘Reijn ontzorgt ons’

Anne-Marie Peelen - Specialist Personeel en Organisatie

Image
Reijn
Tekst

Waterschap Rijn en IJssel maakt gebruik van zzp’ers. Reijn verzorgt voor deze krachten het contractmanagement.

Waarom zzp’ers?

‘Zzp’ers bezitten vaak een specifieke expertise. Denk bijvoorbeeld aan mensen die gespecialiseerd zijn in project-, omgevingsmanagement of complexe heffingsadviezen. Via ons dynamisch aankoopsysteem zetten we opdrachten uit waar zowel bedrijven als zzp’ers op kunnen inschrijven. Valt de keuze op een zzp’er? Dan verzorgt Reijn het contractmanagement.’

Waarom contractmanagement?

‘Ons vak wordt door de veranderende wet- en regelgeving steeds complexer. Reijn is op de hoogte van actuele informatie en wetgeving. Daar hoeven wij dus minder tijd in te investeren. Daarnaast is de administratieve last afgenomen. Driessen zorgt ervoor dat de overeenkomsten met de zzp’ers worden aangegaan en aan de vereisten voldoen. Kortom: op verschillende vlakken worden we ontzorgd.’

Waarom Reijn?

‘Reijn kwam naar voren uit de aanbesteding. Prijs en kwaliteit waren hierbij doorslaggevend. De lijntjes zijn kort en in de communicatie zijn we open en eerlijk. We houden elkaar scherp.’

‘De lijntjes zijn kort en in de communicatie zijn we open en eerlijk. We houden elkaar scherp.’

Digitalisering: vloek of zegen?

‘We hebben als waterschap meerdere aanbieders. Wat ik onplezierig vind, is dat elke aanbieder een eigen portal met afwijkende workflows heeft. Digitalisering van processen geeft aan de ene kant meer inzicht. Uitvoering geven aan de digitale stappen vraagt aan de andere kant de nodige tijd. Ik vind het belangrijk om kritische noten ook te kraken.’

Uniek aan Reijn

‘Ik vind het prettig dat Reijn alle ontwikkelingen goed in de gaten houdt en daar ook meteen op inspringt. Bij verandering in wetgeving, kun je bijvoorbeeld informatie verwachten. Dat werkt prettig.’

Meer over deze dienst?

Waterschap Rijn en IJssel maakt gebruik van contractmanagement door Reijn.

Tekst

Over Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Dat doet Waterschap Rijn en IJssel onder andere door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.