Overslaan en naar de inhoud gaan

Inhuurpartner

Image
Reijn
Tekst

Totaaloplossing voor inhuur van professionals

Inhuur is mensenwerk en draait om een heldere focus, verbinding en aandacht. Wist je dat inhuur van extern personeel in de publieke sector tussen de 15 en 25 procent van de totale loonsom omvat? Niet gek dus dat het voor organisaties van belang is om hier grip op te krijgen en te houden.

Tekst

Reijn is dé inhuurpartner voor professionals in de publieke sector

Tekst

Als inhuurpartner voor de publieke sector helpen wij jouw organisatie graag bij alle facetten rond de inhuur van professionals. Wij bieden ondersteuning in het volledige inhuurproces van professionals; van het zoeken van de juiste professional tot en met de contractering, betaling en het minimaliseren van de inhuurrisico’s.

Zo wordt de inhuur van professionals echt een onderdeel van de totale personeelsplanning binnen de organisatie. Dit partnerschap doen wij met onze persoonlijke specialisten, ons sterke netwerk van zelfstandig professionals en gespecialiseerde partners en met gebruiksvriendelijke software.

Tekst

De aandacht van Reijn: vanuit jouw behoefte gaan wij met aandacht voor je aan de slag

Tekst
Image
Reijn icon

Op locatie wij zitten met onze inhuurdesk gedeelte of volledig bij jouw organisatie op locatie.

Tekst
Image
Netwerk

Oog voor alle partijen vanuit goed opdrachtgeverschap.

Tekst
Image
Reijn icon

Thuis in alle inhuurfacetten en wet- en regelgeving.

Tekst
Image
Reijn icon

Eenvoudig en digitaal via onze eigen, gebruiksvriendelijke software MijnReijn.

Focus op het inhuurproces

Is het lastig de juiste professional op het juiste moment te vinden? Heeft jouw organisatie moeite de arbeidsmarkt van interim professionals optimaal te ontsluiten? En hoe verloopt eigenlijk de inhuur van professionals bij jouw organisatie? Wij zien dat bij decentrale inhuur, de inhuur van professionals vaak niet gereguleerd is. Bijvoorbeeld managers die een eigen netwerk van bureaus en zzp’ers hebben, waarmee zij zakendoen. Met als resultaat dat er onvoldoende zicht is op de omvang van inhuur en bijbehorende risico’s. Hierdoor zijn de kosten van inhuur vaak niet transparant en is er geen sprake van inkoopvoordeel.

Image
Reijn

Externe inhuur is ons vak

Grip hebben op het inhuurproces van professionals blijft voor veel organisaties een uitdaging. Voor ons is het logischerwijs vanzelfsprekend, het is ons vak. Met aandacht voor alle partijen ontzorgen wij als inhuurpartner het volledige inhuurproces van professionals; van het zoeken van de juiste professional tot en met de contractering, betaling en het leveranciersmanagement. Zo houdt jouw organisatie het overzicht en ben je verzekerd van de juiste professionals op een rechtmatige manier.

In 2 minuten inzicht in je inhuur volwassenheidsfase?

Start de inhuurscan

Image
Reijn professionals

Reijn als inhuurpartner

Jouw organisatie kan alle externe inhuur van professionals (zzp'ers of gedetacheerde medewerkers van leveranciers) bij ons als inhuurpartner neerleggen. Zo fungeren wij als ‘totaalontzorger’ en daarmee als Single Point of Contact (SPOC) voor zowel jouw organisatie als zzp’ers en leveranciers. Dit geven wij concreet vorm vanuit onze inhuurdesk met kundige collega’s. Afhankelijk van jouw organisatiegrootte en voorkeuren, organiseren wij onze inhuurdesk gedeeltelijk of volledig bij jou op locatie. Want inhuur draait om mensen en dus om persoonlijke verbinding, aandacht en weten wat er actueel speelt. En onze gebruiksvriendelijke inhuursoftware MijnReijn ondersteunt het volledige inhuurproces van aanvraag tot en met rapportage.

Image
Reijn

Alles in één hand

Naast dat wij zorgdragen voor het contractmanagement en fungeren als (juridisch) opdrachtgever voor de professionals die door jouw organisatie worden ingehuurd, nemen wij ook de verantwoordelijkheid voor het screenen van de professionals op onder andere identiteit en VOG. Wij nemen daarnaast de urenverantwoording, facturatie en betaling over, zodat jouw organisatie zich kan richten op de kerntaken. Al onze processen zijn Bovib-gecertificeerd. Heb je als organisatie nog niet de juiste professional gevonden? Ook dan gaan wij door inzet van ons netwerk van gespecialiseerde partners en zelfstandig professionals graag voor jou aan de slag! En waar mogelijk maken we ook gebruik van het bestaande netwerk van jouw eigen organisatie.

Image
Reijn professionals

Onder andere deze organisaties kiezen voor inhuur via Reijn

Tekst

Contact met Reijn

Wil je als organisatie meer grip hebben op het totale inhuurproces van professionals? Heeft jouw organisatie moeite de juiste externe professionals te vinden? En wil je de zaken rondom inhuur van professionals gewoon goed geregeld hebben? Als Reijn zijn wij meesters in het verbinden en ontzorgen. Met persoonlijke aandacht voor alle partijen, begeleiden wij jouw organisatie stap voor stap.

ja, ik wil meer weten