Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategische personeelsplanning

Image
Reijn Professionals
Tekst

Instroom, doorstroom en uitstroom. Strategische personeelsplanning (SPP) is een omvangrijk onderwerp. Dat maakt het niet gemakkelijk om er ook daadwerkelijk mee te beginnen en om hier structureel mee bezig te zijn. Als dit wel lukt is het noodzaak om de organisatie mee te nemen om concrete stappen te zetten. Met strategische personeelsplanning werk je toe naar de juiste mens op de juiste plek. Nu en in de toekomst. Kwalitatief en kwantitatief.

Inzicht in waar je staat met personeelsplanning

Vul in maximaal 5 minuten de SPP-scan in. En ontvang geheel kosteloos een adviesrapport over waar jij met jouw organisatie staat op het gebied van strategische personeelsplanning.

Start de SPP-scan

Image
Reijn
Tekst

Aan de slag met strategische personeelsplanning

Met behulp van strategische personeelsplanning bied je toekomstige veranderingen het hoofd door voortdurend te streven naar de juiste verhouding tussen vraag en aanbod van werk. In de praktijk zien we dat het niet gemakkelijk is voor organisaties om te beginnen met SPP en het duurzaam een plek te geven binnen de organisatie. Daarom zetten we bij Reijn in op SPP als een uitnodigend en positief verandertraject. De consultants van Reijn benaderen SPP als een cyclisch en repeterend proces, dat in de basis is terug te brengen tot 4 fasen:

Accordeon item
Tekst

Een gedegen voorbereiding is van groot belang om voldoende urgentiebesef, steun en betrokkenheid te verkrijgen vanuit de belangrijkste stakeholders. Bovendien moet voor alle direct betrokken stakeholders duidelijk zijn welke rol, zowel tijdens als na de implementatie van SPP, van hen wordt verwacht. Het doel van de voorbereidingsfase is uiteindelijk te komen tot een concreet en gedragen plan van aanpak om SPP te implementeren. Vragen als ‘waarom wil je aan de slag met SPP?’ en ‘wat moet SPP voor jouw organisatie opleveren?’ worden in deze fase beantwoord.

Tekst

In de tweede fase worden de ambities van de organisatie en de verwachte in- en externe ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Doelstelling binnen deze fase is te komen tot een concrete en vastgestelde organisatiestrategie en een daaraan gekoppelde HR visie en strategie.

Tekst

Om de optimale inzet van mens en werk binnen jouw organisatie te bepalen moet jaarlijks structureel antwoord worden gegeven op de vragen: 'welk personeel is nu aanwezig?', 'welk personeel heb ik nu nodig?' en 'welk personeel heb ik straks (bijvoorbeeld over één jaar of over 3 jaar) nodig?'. De antwoorden op deze vragen bieden een kwantitatief en kwalitatief overzicht en geven inzicht in zowel de huidige ('ist') als de gewenste ('soll') situatie. Op basis van scenarioplanning stelt jouw organisatie zich in staat om zich toekomstige situaties voor te stellen waar vervolgens scenario specifieke acties en/of HR interventies voor geformuleerd kunnen worden.

Tekst

In de laatste fase wordt concreet uitvoering gegeven aan de in de vorige fase geformuleerde acties en/of HR interventies.

Image
Reijn
Image
Reijn
Tekst

Samenwerking met Reijn

Na deze 4 fases houdt SPP natuurlijk niet op. Door minimaal één keer per jaar te herijken en nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in de analyse, blijft SPP bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Vanuit Reijn sluiten wij graag aan op het ambitieniveau van de organisatie en de rol die het management en de afdeling HRM als expert en facilitator van SPP binnen de organisatie willen en kunnen spelen. Als je kiest voor samenwerking met Reijn, dan vervullen de SPP-specialisten van Reijn diverse rollen.

Accordeon item
Tekst

Onze professionals verzorgen een inspiratiesessie voor HRM en/of het management om hen mee te nemen in wat SPP is, wat het de organisatie oplevert, hoe wij denken dat je een SPP-traject het beste aanpakt en wat daarbij de succesfactoren zijn.

Tekst

Een HRM consultant van Reijn begeleidt jouw organisatie van A tot Z in het implementeren van SPP of de voorbereiding hierop. Afhankelijk van de concrete behoefte ondersteunen of begeleiden wij jouw organisatie.

Tekst

Op de achtergrond kijken we met een open en constructief kritische blik mee tijdens de implementatie van SPP of de voorbereiding hierop. Afhankelijk van de concrete behoefte adviseren wij bijvoorbeeld over de te kiezen werkwijze of begeleiden wij werkgroepen bij het realiseren van een plan van aanpak.

Tekst

Het realiseren van een succesvol SPP traject brengt veel werk met zich mee. Kun je hierbij wel een extra hand gebruiken dan biedt Reijn jou de gewenste ondersteuning. Hierbij kun je denken aan:

  • hulp bij HR dataverzameling
  • analyseren van de data en/of toelichten hiervan aan lijnmanagement
  • ondersteuning bij opstellen van een (HR) visie of de concrete uitwerking hiervan
  • uitwerken van een (arbeids)marktanalyse Begeleiden en ontwikkelen van HR instrumenten op het gebied van in- door- en uitstroom van personeel
Tekst

Hoe wil je ondersteund worden?

Wil je interim ondersteuning of specialistisch advies? Onze HRM consultants blinken uit in de wijze waarop zij verbinding maken. Ze zijn pragmatisch, betrokken en hebben een hart voor de publieke sector. En ze bieden ondersteuning én het juiste advies op de momenten dat jij dat wenst. Wil je meer weten, neem contact met ons op.

ja, ik wil meer weten