Paginasecties
Tekst

Weinig afgestudeerden, een hoog verzuimpercentage en vergrijzing leiden tot een toenemend lerarentekort. Zowel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, als het middelbaar beroepsonderwijs. Voor HRM, directie en bestuur is het daarom een grote uitdaging om iedere dag een leerkracht voor de klas te krijgen.

In deze whitepaper leest u de actuele en verwachte situatie op de onderwijsarbeidsmarkt in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook blikken we terug op de ontwikkelingen en genomen maatregelen omtrent het lerarentekort in de afgelopen jaren. Dit wordt gecombineerd met een analyse van het opmerkelijk grote uitval van startende leerkrachten in het po, vo en mbo. Zo krijgt u een totaalbeeld van de arbeidsmarkt in het onderwijs. Zowel nu als in de toekomst. Tenslotte krijgt u aanbevelingen om de tekorten aan te pakken.

Vraag de whitepaper kosteloos aan

Wilt u weten hoe de arbeidsmarkt in het po, vo en mbo zich ontwikkelt? Vraag dan via onderstaand formulier kosteloos deze whitepaper aan, met o.a.:

  • Ontwikkeling op de onderwijsarbeidsmarkt.
  • Het lerarentekort en de uitval onder startende leraren.
  • Geslaagde én mislukte initiatieven, onder andere vanuit het ministerie OCW.
  • Concrete aanbevelingen omtrent recruitment, werving & selectie en trainingsbehoefte.
Webformulier
* verplichte velden