Werkgeluk tijdens en na de coronapandemie

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Tekst

2020 was een bijzonder jaar. Voor het eerst in de moderne geschiedenis werden medewerkers van over de hele wereld gedwongen om elke dag vanuit huis te werken. Het gedwongen thuiswerken had voor iedereen verschillende gevolgen. Maar wat heeft gedwongen thuiswerken voor effect op het werkgeluk van medewerkers en hoe vullen medewerkers hun werkende leven weer in als alles open gaat?

De term geluk is geen eenduidig concept en betekent voor iedereen iets anders (Salas-Vallina et al., 2017). Bij Driessen Groep geloven we dat werkgeluk bestaat uit ‘purpose’ en ‘pleasure’; het gevoel hebben dat je werk ertoe doet en dat je het werk met plezier doet. Je kunt je dan voorstellen dat zaken als autonomie, een goede balans tussen werk en privé, goede relaties en bevlogenheid een bijdrage leveren aan het ervaren van werkgeluk (Demerouti & Bakker, 2011).

Thuiswerkgeluk?

Thuiswerken is al langere tijd in trek. Het aantal werknemers in Nederland dat regelmatig thuiswerkt is in 2018 meer dan 30% (Eurostat, 2020). Thuiswerken wordt al langer beschouwd als een middel om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren (Carmon, Miller & Brasher, 2013). Echter, zien we dat veel ouders tijdens de huidige lockdown hun betaalde baan moeten combineren met fulltime kinderopvang en thuisonderwijs, wat de verwachte voordelen waarschijnlijk vermindert. Toch profiteren ouders van de thuiswerk norm dankzij verbeteringen in technologie en thuiswerk cultuur die ook na corona zal blijven bestaan (Alon et al., 2020a).

De wetenschap geeft nog geen uitsluitsel over het effect van thuiswerken tijdens de pandemie op werkgeluk. Voor een deel van de werknemers stijgt het werkgeluk door het ervaren van meer autonomie, het beter richten op individuele taken en het ervaren van een betere balans tussen werk en privé. Daarentegen ervaren andere werknemers meer afleiding door de thuisomgeving en familieleden. Ook de effecten van de ‘always-on’ cultuur waarbij de grenzen tussen werk en privé vervagen hebben waarschijnlijk hun uitwerking (Waizenegger et al.,2020).

Werken na de pandemie

Niemand weet precies hoe de wereld er na de pandemie uitziet, maar op basis van onze evolutionaire driften kunnen we wel prognosticeren. Volgens Postma (2020) zijn onze basisdriften namelijk niet veranderd. De pandemie heeft vooroordelen gebroken en heeft gezorgd voor nieuwe makkelijke en ook leuke gewoonten. Denk aan de autonomie om een werkdag naar eigen invulling in te delen. En laat ons brein nou net dol zijn op makkelijk en leuk.

Hoe de werknemer reageert als de wereld weer opengaat zal dus verschillen. Het is de verwachting dat de groep werknemers die het thuiswerken als meer autonoom en een verbeterde balans tussen werk en privé hebben ervaren, dit tegelijkertijd als makkelijk en leuk heeft ervaren. Voor hen is het dan ook geen vereiste om elke dag op kantoor te werken en mag er worden verwacht dat zij een groot gedeelte van hun werktijd thuis gaan doorbrengen. De medewerkers die thuiswerken als moeilijk hebben ervaren, bijvoorbeeld door afleiding van kinderen of de ‘always on’ mentaliteit, hebben baat bij regelmatig op kantoor werken.

Gezien de grote invloed van de werk- en privébalans op werkgeluk, is dit een aandachtspunt waar werkgevers rekening mee moeten houden bij het openen van de samenleving. HRM´ers kunnen hier op inspelen door een beleidsplan/maatwerk te leveren voor de verschillende groepen medewerkers om zo het werkgeluk na de coronapandemie te vergroten.