Werkgeluk onder millennials

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Tekst

We zijn allemaal gelukszoekers, maar de millennial steekt hier met kop en schouder bovenuit. Voor de millennial is geluk het ‘obsessieve’ levensdoel geworden. Maar wat is werkgeluk precies? En waarom zouden organisaties hierin moeten investeren?

Wat is werkgeluk?

Het boeiende aan werkgeluk is dat het niet in een zin uit te leggen is. Als jij weet waar je blij van wordt en welke factoren in je werk jouw energie geven en welke niet, dan ben je al een heel eind! Werkgeluk geeft energie, gaat over gevoel en wordt veroorzaakt door positieve emoties. Dit komt weer voort uit onder andere het hebben van goede relaties met collega’s, behalen van resultaten door eigen impact, ergens goed in zijn, ruimte voor ontwikkeling en kunnen groeien. Werkgeluk kun je grotendeels zelf creëren, mits je in een omgeving werkt waarin je wordt gewaardeerd, gerespecteerd en de ruimte en begeleiding ontvangt om dit te doen. Leidinggevenden hebben hier grote invloed hierop. Zij zijn er om richting te geven en hebben een voorbeeldfunctie.

Wat kenmerkt werkgeluk voor millenials?

De millennials staan anders in het leven dan de vorige generatie. Ze verwachten van leidinggevenden dat zij het mogelijk maken om continu te kunnen ontwikkelen. En dan niet volgens het vaste stramien dat bij veel organisaties nog gebruikelijk is: twee jaar lang binnen een functie met bijbehorende cursussen, trainingen of workshops en vervolgens een paar jaar in de volgende functie op de promotieladder, met opnieuw een vast cursuspakket. Nee, de millennial houdt niet van het vaste stramien. Zij willen op basis van individuele ontwikkeling en prestaties worden beoordeeld en op basis daarvan nieuwe groeibehoeften kunnen aangeven en groeikansen ontvangen. Drijfveren op basis waarvan deze groep juist wel of juist niet kiest voor een baan gaan niet meer over de hoogte van het salaris en de arbeidsvoorwaarden. Een betekenisvolle baan, impact maken, persoonlijke ontwikkeling en ruimte voor eigen inbreng is wat ze tegenwoordig zoeken.

De voordelen voor organisaties

Gelukkige millennials presteren beter, ze zijn meer betrokken bij de doelen van de organisatie, ze zijn gezonder (en dus minder ziek), zijn klant- en collegavriendelijker, ze werken beter samen en zijn veel innovatiever en veerkrachtiger bij verandering en stress volgens onderzoek van Careerwise, trainers voor young professionals. De voordelen voor organisaties zijn groot door al het juist genoemde. Maar ook voor de millennial is de focus op werkgeluk heel erg gezond! Ze voelen zich fitter en zijn leukere vrienden, collega’s en wellicht al ouders.

Millennials binden en boeien

Bewezen is dat millennials zich minder hechten aan een werkgever dan eerdere generaties. Ze hechten zich meer aan het werk zelf en onder welke omstandigheden ze dat kunnen doen. Goed werkgeverschap speelt ook een belangrijke rol. Een moderne werkomgeving die aansluit bij het vrijgeven van hun creativiteit. Flexibel kunnen werken en een gezonde lunch horen erbij. Maar gelukkig kijkt de millennial ook verder dan dat. De duur van de arbeidsrelatie valt uiteindelijk samen met de aard van alles in dit artikel genoemd; van betekenis kunnen zijn, ruimte en geld voor individuele ontwikkeling, gezelligheid en uitdaging hebben in het werk. Maatwerk specifiek gericht op deze generatie is hierbij het sleutelwoord.

Dit artikel is onderdeel van de whitepaper ‘Een frisse blik op werkgeluk’.