Persoonlijke ontwikkeling: werkgever of medewerker aan zet?

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Tekst

Investeren in medewerkers in de vorm van opleiding en ontwikkeling, is bij veel organisaties onderdeel van het beleid rondom duurzame inzetbaarheid. De werkcontext en functies veranderen. Het is daarom belangrijk dat medewerkers open staan om met deze ontwikkelingen mee te gaan. HRM en leidinggevenden kunnen hierin een belangrijke rol spelen door een sterke leercultuur te bevorderen.

Medewerkers moeten gestimuleerd worden om zelf de verantwoordelijkheid te nemen in hun persoonlijke ontwikkeling en daarbij persoonlijke ontwikkeldoelen op te stellen. In de praktijk blijkt echter dat medewerkers hier nog niet genoeg zelf de regie in nemen.

Werken aan kennis en vaardigheden

Ondanks dat persoonlijke ontwikkeling een van de belangrijkste factoren is die bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, bedenkt slechts 44% van de medewerkers voor zichzelf welke kennis of vaardigheden zij willen verbeteren. Dit blijkt uit een onderzoek van TrainTool onder ruim 1.000 kantoormedewerkers in Nederland. Dit resultaat is niet alleen toe te schrijven aan de medewerker zelf, werkgevers zouden hier ook een actievere rol in kunnen spelen. Voor slechts 8% van de medewerkers blijkt dat het behalen van de ontwikkeldoelen van invloed was op zijn of haar beoordeling of salaris.

Wat hierbij opvalt is dat ruim 40% van de medewerkers hun ontwikkeldoelen bespreken met de leidinggevende of HR-manager. Desondanks legt slechts 12% van de medewerkers deze doelen ook daadwerkelijk samen vast.

Individuele verschillen in ontwikkeldoelen

Jongere medewerkers zouden graag meer training krijgen in algemene communicatieve en sociale skills, terwijl oudere medewerkers over het algemeen minder behoefte hebben aan trainingen die bijdragen aan hun ontwikkeling. Er zijn ook verschillen tussen mannen en vrouwen in gewenste ontwikkeling. Vrouwen zouden zich graag ontwikkelen in feedback geven, omgaan met weerstand en voor zichzelf opkomen. Mannen krijgen in het algemeen meer training in samenwerken en leiderschapsvaardigheden. Coachen en gesprekstechnieken zijn bij beide groepen populair.

Ontwikkeldoelen in de publieke sector

Binnen de publieke sector zijn er ook verschillen in de behoeften aan ontwikkeling in kennis en vaardigheden. In de zorg en het onderwijs is er voornamelijk behoefte aan skills als samenwerken, omgaan met weerstand, coachen en empathisch communiceren. In de overheid wordt er naast samenwerken ook voornamelijk getraind in het geven van feedback.

Samen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid

Het blijkt dat ontwikkeldoelen kunnen verschillen en werkgevers zouden dus beter moeten kijken naar individuele behoeftes. Medewerkers moeten bewust worden gemaakt van hun eigen ontwikkeling en worden gestimuleerd om na te denken over hoe zij hier zelf aan kunnen bijdragen. Voor jezelf verwoorden welke vaardigheden je wilt verbeteren is namelijk een belangrijke eerste stap. Deze behoeften moeten echter wel samen met de werkgever worden vertaald in ontwikkeldoelen, worden vastgelegd en gekoppeld aan de beoordeling. Hiermee dragen zowel werkgever als medewerker bij aan duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie.