Overslaan en naar de inhoud gaan

Nog steeds geen duidelijke kaders bij het inhuren van een zelfstandige

Afbeelding
Image
Reijn professionals
Tekst

Onlangs maakte de regering bekend dat ze het handhavingsmoratorium op schijnzelfstandigheid wederom verlengen. Dit betekent dat er nog steeds geen duidelijke kaders zijn en daarmee de onduidelijkheid voortduurt over wanneer een opdracht juridisch geschikt is om door een zzp’er uit te laten voeren.

In het regeerakkoord van vier jaar geleden werd een oplossing voor de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) beloofd. Omdat de, door het vorige kabinet ingevoerde wet, in praktijk niet zo werkbaar bleek te zijn als op de tekentafel verondersteld. Ter vervanging werden een aantal maatregelen bedacht, namelijk een minimumtarief, een maximumtarief en een opdrachtgeversverklaring in combinatie met een webmodule. De webmodule is een online tool waarmee opdrachtgevers bepalen of ze voor een opdracht een zelfstandige mogen inhuren.

Beoordeling webmodule in volgende regeerperiode

Zo gezegd, niet zo gedaan, want de webmodule is de enige maatregel die daarvan overgebleven is. Ondanks hevige kritiek uit de markt wordt (na vertraging) in januari 2021 gestart met een pilot. Deze loopt zes maanden. In de zomer van 2021 worden de uitkomsten daarvan geëvalueerd. Volgens het kabinet is de webmodule in de pilotfase bedoeld als voorlichtingsinstrument. Met deze online tool kunnen opdrachtgevers en zzp’ers zich voorbereiden. Deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld, aldus minister Koolmees. De uitkomsten hiervan zijn ter beoordeling van een volgende kabinet en moeten leiden tot een beslissing en een werkbare situatie.

De webmodule geeft drie mogelijke antwoorden:

  1. De opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht (bijvoorbeeld door een zzp‘er).
  2. Indicatie dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  3. Geen oordeel mogelijk: Op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking.

Wanneer je gebruik maakt van contractmanagement bij Reijn nemen wij het toetsen van de opdracht en het ondernemerschap van je over. Zo weet je zeker dat je aan de juridische eisen die de overheid stelt voldoet en dus rechtmatig inhuurt.

Bron: Zipconomy en Rijksoverheid.