Nieuwe werkelijkheid vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Tekst

Steeds meer organisaties geven aan dat na deze pandemie medewerkers niet meer fulltime op kantoor werken. Dit vraagt ook om een andere kijk op zaken als werk-privébalans, de mentale gezondheid van medewerkers en de rol van leidinggevenden. Leidinggeven verplaatst zich van de fysieke kantoorruimte naar de virtuele werkomgeving of naar een blended-variant. Hoe kun je als organisatie managers en leidinggevenden ondersteunen om invulling te geven aan deze nieuwe manier van aansturing?

De meest voorkomende vorm van leidinggeven is nog steeds het ‘management by walking around’. Dit is een klassieke vorm gebaseerd op hiërarchie en controle die op afstand nog meer (veelal negatieve) complicaties heeft op medewerkers en leidinggevenden (de Baak, 2021). De nieuwe manier van werken vraagt om vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in het team. Een cruciale eigenschap voor leidinggevenden is emotionele intelligentie. Dit betekent het begrijpen van medewerkers in plaats van het controleren. Op die manier ontstaat er een groter zelfbewustzijn, waardoor communicatie effectiever verloopt.

Verandering van inzichten

Volgens Thorsten Petry zie je een verandering van leiderschapsstijlen voor leidinggevenden van teams die werken op afstand. Deze virtuele teams vragen om een participatieve leider, waarbij kennis en kunde van medewerkers wordt samengevoegd om een sterk team te vormen met zijn eigen verantwoordelijkheden. Besluitvorming gebeurt dan ook vaak gedecentraliseerd, waarbij de leidinggevende teamleden meeneemt in de besluitvorming. De invloed van leidinggevenden verandert hierdoor naar een indirecte invloed. Hierbij liggen de verantwoordelijkheden meer bij de medewerkers. De leidinggevende kijkt meer naar de richting waarin het team zich beweegt en treedt minder controlerend op. Teams opereren zelfstandiger en meer zelfsturend. Hierbij is het belangrijk dat naast de werkgever, ook medewerkers de leidinggevende steunen in dit complexe veranderproces. Goede communicatie tussen medewerkers en de leidinggevende zorgt ervoor dat deze transformaties op een geleidelijke en respectvolle manier gebeuren en dat iedereen van elkaar weet waar ze naartoe groeien.

Vraag naar leiderschap skills

Deze veranderingen vragen bij de leidinggevenden ook om een specifieke skill set. Dit zien we terug in de vacatures. Steeds vaker vragen organisaties om eigenschappen als:

  • Samenwerken en verbinden
  • Coachen
  • Stimulerend leiderschap (stimuleren in ontwikkeling, motivatie en betrokkenheid van de medewerker)
  • Sparringpartner

Deze skills laten zien wat organisaties in de huidige tijd van een leidinggevende verwachten. Voorheen werd er veel gekeken naar relevante managementervaring, nu kijken organisaties meer naar leiders die meedenken in het veranderproces. De gevraagde skills geven een duidelijke verandering weer waarin, ondanks de fysieke afstand, de leidinggevende steeds meer een onderdeel is van het team. Dit komt voornamelijk door de verschuiving van de controlerende rol naar een meer participerende rol.

Nieuwe leiders in jouw organisatie

In iedere organisatie zitten verschillende soorten leidinggevenden. En die zijn niet allemaal van de ene op de andere dag een participatieve leidinggevenden. Daarom is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met alle leidinggevenden in de organisatie. Want niet iedereen kan zich zomaar aanpassen aan deze nieuwe situatie. Dit heeft tijd en aandacht nodig. Vraag hoe ze de huidige situatie ervaren en waar zij zichzelf zien staan in de toekomst. Voelen ze zich prettig om op een andere manier leiding te gaan geven of hebben ze daar hulp en steun bij nodig? Op deze manier betrek je leidinggevenden in een verandertraject dat jouw organisatie uiteindelijk beter toegerust maakt op de nieuwe realiteit. Laat ze zien dat aandacht geen afstand kent.