Maatschappelijk ondernemen brengt jongeren in beweging

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Tekst

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de norm voor elke organisatie in de huidige maatschappij. Een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt houdt rekening met het effect van de bedrijfsvoering op de mens, milieu en maatschappij. MVO is echter niet wettelijk verplicht, maar gelukkig zien steeds meer organisaties de meerwaarde ervan in. Zo kiezen veel organisaties voor duurzame producten en energie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, z.d.). Maar hoe kan MVO bijdragen aan het aantrekken en behouden van de jongere generatie?

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen

In de huidige maatschappij is het naast winstgevend zijn nog belangrijker dat organisaties een positieve maatschappelijke impact maken. Gelukkig en succesvol zijn wordt niet meer in euro’s uitgedrukt maar in termen van gezondheid, welzijn en een positieve bijdrage leveren aan de wereld (MVO Nederland, 2021).
Met maatschappelijk verantwoord ondernemen wil je als organisatie maatschappelijke problemen benaderen en verbeteren, om zodoende een maatschappelijke bijdrage te leveren. De manier waarop organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen is verschillend. Dit is afhankelijk van de sector, bedrijfsgrootte, organisatiecultuur en strategie. Enkele voorbeelden van MVO zijn:

  • Duurzaam ondernemen door energie en grondstoffen te besparen;
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen van producten en diensten en eerlijk zakendoen;
  • Vermindering van Co2 uitstoot;
  • Interne en externe transparantie;
  • Betrokkenheid bij de omgeving en gemeenschap.

Als organisatie krijg je door MVO een positief imago op de arbeidsmark, zo ben je als organisatie onderscheidend van de concurrentie en trek je jong talent aan. Ook is een organisatie die veel maatschappelijke activiteiten onderneemt een inspiratiebron voor werknemers, de maatschappij en andere organisaties.
Daarnaast realiseer je als organisatie duurzaamheid. Dit begint bij het besef dat je als organisatie deel uitmaakt van een groter maatschappelijk ecosysteem. Organisaties die zich bewust zijn van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid mogen trots zijn op hun plek en rol in de samenleving (MVO Nederland, 2021). Werknemers zijn op deze manier ook trots dat ze werken bij een organisatie die de wereld verbetert, dit is voor de jonge generatie een grote motivatie om bij een organisatie te willen werken. Omdat de organisatiedoelstelling en -strategie in lijn liggen met die van de werknemer, zorgt dit voor meer betrokkenheid en bevlogenheid door de organisatie heen. De jongere werknemers zoeken vooral werk dat aansluit bij hun eigen levensdoelen (Van Steensel, 2007).

Betekenisvol werk in de publieke sector

Wat het begrip betekenisvol werk lastig maakt, is dat betekenisvol werk voor iedereen verschilt. Is het betekenisvol werk als iemand werkgeluk ervaart en het ‘zin geeft’ aan het leven? Of is betekenisvol werk afhankelijk van taakinhoud, organisatie of resultaten die behaald worden? Of misschien een combinatie van beide?

De publieke sector omvat een breed scala aan verschillende organisaties, zoals rijksoverheid, decentrale overheden, semipublieke sector (onderwijs, zorg en woningcorporaties) en diverse non profit organisaties (De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, z.d.). Zo zorgt de publieke sector voor zorg, onderwijs, veiligheid, sociale zekerheid en andere voorzieningen voor de maatschappij (Sociaal en Cultureel Planbureau, z.d.).

Organisaties in de publieke sector betekenen zodoende ontzettend veel voor de maatschappij. Als werknemer binnen de publieke sector verricht je betekenisvol werk voor de maatschappij en voor jezelf. Dit is de bakermat van arbeid, mensen in de samenleving helpen om de wereld te verbeteren. Daarnaast is het voor jongeren een ontzettend belangrijk criterium dat het werk betekenis heeft volgens Business Insider Nederland (2020).

“…53 procent wil een baan waarmee ze iets voor de wereld kunnen betekenen. Transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de jongere generaties heel belangrijk geworden, voor velen zelfs een must.”

(Business Insider Nederland, 2020).

De beloning van het werkt wordt zodoende meer dan alleen het salaris, een bijkomende positieve erkenning en waardering van de maatschappij. De publieke sector is daarom een aantrekkelijke sector voor jongeren om in te werken. Het geeft betekenis aan het werk dat verricht wordt en een positieve zingeving en doelstelling in het werk.
Alleen staat het wat stoffige imago van de publieke sector de jongeren in de weg om er te gaan werken. Laten we er dan ook met z’n allen aan werken om dit imago te ontdoen van stof.

Een frisse blik op werkgeverschap

Dit artikel is onderdeel van de whitepaper 'Een frisse blik op werkgeverschap' welke is geschreven door de Kleurgevers, onze trainees HRM-consultant. Download hier de hele whitepaper.