Een leven lang ontwikkelen: groei en ontwikkeling

Afbeelding
Image
Reijn Professionals
Tekst

Eén ding is zeker: jong talent wil in beweging blijven. Onder het jong talent op de arbeidsmarkt (millennials en generatie Z) is de drang naar ontwikkeling actueler dan ooit. Ze willen continu groeien (Careerwise, 2021). Maar waar komt deze drang vandaan en wat kunnen organisaties doen om aan deze vraag te voldoen?

Economisch belang

Volgens verschillende commissies en onderzoeksbureaus, waaronder McKinsey, is een leven lang ontwikkelen noodzakelijk voor de Nederlandse economie. Serieus investeren in de ontwikkeling van medewerkers levert Nederland naar schatting ruim 2% extra economische groei op. Dit betreft ontwikkeling in de breedste zin: niet alleen het volgen van cursussen en opleidingen, maar ook activiteiten zoals job rotation, spannende nieuwe opdrachten aanpakken, verdieping en verbreding zijn manieren om te leren en ontwikkelen (van Kooten, 2017).

Ontwikkelingen in de omgeving

Het is duidelijk dat zowel technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en automatisering, als maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het coronavirus, de manier waarop we werken fundamenteel veranderen. De kennis en vaardigheden die we tijdens onze studie hebben geleerd verouderen snel. Tegelijkertijd worden steeds andere vaardigheden belangrijk. Denk hierbij aan nieuwsgierigheid, probleemoplossend vermogen en aanpassingsvermogen. Deze kwaliteiten zorgen voor een grotere veerkracht en meer succes in een veranderende sociale werkomgeving (PwC, sd). Hierdoor neemt leren en ontwikkelen volgens van Dam (2020) een steeds belangrijkere (strategische) rol in binnen organisaties. De waarde van het menselijk kapitaal kan behouden blijven en groeien en er kan sneller en slagvaardiger worden ingespeeld op veranderingen. Het is volgens van Dam daarnaast goed meer digitale vormen van leren te ontwikkelen en in te zetten, leren meer te integreren in het werken en het opleidingsaanbod meer te personaliseren.

De ontwikkelingen in de (soms onzekere) omgeving zorgen er tevens voor dat de jongere generatie voorbereid wil zijn op de toekomst. Ze zijn actief bezig met toekomstige kansen en successen, omdat zekerheid gewenst is. Voldoende groei en ontwikkeling op zowel persoonlijk als professioneel gebied kan ervoor zorgen dat ze flexibeler en veerkrachtiger zijn en ze zich beter kunnen aanpassen aan hun omgeving. Zaken die ze bij hun baan bijvoorbeeld in overweging nemen zijn (Praal, 2019):

  • Zijn er cursussen en opleidingen te volgen?
  • Is er kans op een hogere functie?
  • Is er voldoende coaching en begeleiding vanuit de leidinggevende?

Een leven lang leren

We hebben een toekomst voor ons waarin mensen langer leven en langer (moeten) werken. Volgens L. Gratton en A. J. Scott (2017) betekent dit het einde van het zogenoemde ‘’driefasenmodel’’ waarin een fase van opleiding wordt gevolgd door een fase van werk en vervolgens pensioen. Zij voorspellen een ‘’multistage life’’ waarin opleiding en werk een leven lang door elkaar heen lopen. Dit vraagt van de jongere generatie dat zij in staat moeten zijn hun eigen leven en loopbaan vorm te geven. Volgens van Dam (2020) zullen mensen die het vermogen om te leren behouden, anderen op professioneel gebied altijd een stap voor zijn.

Het volgen van een opleiding is echter niet de enige manier om bij te leren. We leren het best middels het 70:20:10 principe. Hierbij is 10 procent voorbehouden aan formeel leren, zoals cursussen en trainingen, doe je 20 procent van alle nieuwe kennis op door te leren van anderen en het grootste gedeelte van leren doe je op je werk, door nieuwe dingen te doen. Dit kan zijn: het uitoefenen van een interessante taak, een collega die je dingen uitlegt, vakliteratuur lezen of een nieuwe vaardigheid onder de knie krijgen. Wanneer mensen te lang dezelfde taken uitvoeren, raken ze uitgeleerd. Het is belangrijk dat ze blijvend uitgedaagd worden door andere taken te doen of van functie te wisselen (Oostra, 2019). Daarnaast is gebleken dat de jongere generatie graag sociaal leert. Ze leren het liefst door te sparren met collega’s, zelf iets te proberen en af te kijken bij collega’s waar ze mee samenwerken. Daarnaast hebben ze een voorkeur voor een klassikale opleiding en een coach of mentor, waarbij maatwerk een grote rol speelt (Careerwise, 2021).

Stilstand is achteruitgang

“Ik heb er geen behoefte aan om mezelf te ontwikkelen” hoor je tegenwoordig maar weinig in onze accelererende cultuur. De jongere generatie wil graag positief en veranderbereid overkomen om ‘employable’ te blijven (Spinder, 2017). Ze willen stappen zetten en steeds beter worden binnen hun vakgebied. Stilstaan voelt hierbij als achteruitgaan. Wanneer zij zich niet kunnen ontwikkelen en het gevoel krijgen stil te staan, is de kans groter dat zij vertrekken naar een werkgever waar ontplooiing wel mogelijk is (Careerwise, 2021).

(Werk)geluk

Veel jong talent streeft naar (werk)geluk. Dit hangt voor veel van hen samen met succes (Careerwise, 2021). Om dit te realiseren zijn ze bereid te groeien en ontwikkelen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zij zich middels persoonlijke ontwikkeling gelukkiger en zelfverzekerder denken te voelen (Groupon, 2015). Dit zou te maken kunnen hebben met sociale vergelijking. Er is altijd wel iets of iemand die het leuker of beter voor elkaar heeft, waardoor de jongere generatie steeds kritischer en veeleisender wordt (Careerwise, 2021).

Persoonlijk ervaar ik dat de jongere generatie steeds ambitieuzer in het leven staat. We zijn leergierig, we hebben duidelijke doelen voor ogen en we zijn steeds meer resultaatgericht. Continue verbetering en professionalisering staan hierdoor hoog in het vaandel.

Een frisse blik op werkgeverschap

Dit artikel is onderdeel van de whitepaper 'Een frisse blik op werkgeverschap' welke is geschreven door de Kleurgevers, onze trainees HRM-consultant. Download hier de hele whitepaper.