Paginasecties
Tekst

Als zelfstandige HRM professional zet je dagelijks je HRM expertise in bij opdrachtgevers in de publieke sector. Het is hierin belangrijk om continue op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen HR, maar ook de veranderingen binnen de publieke sector. Juist op deze ontwikkelingen kun jij als zelfstandige HRM professional meerwaarde bieden.

Of het nu gaat om flexibele arbeid, oproep of ontslag van medewerkers, deze thema’s zien er op 1 januari 2020 met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) anders uit. Deze wet heeft namelijk direct invloed op de strategische personeelsplanning bij organisaties. Een groot aantal publieke organisaties krijgt bovendien door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), direct te maken met de wijzigingen die de WAB doorvoert.

Tijdens onze HRM zzp-bijeenkomst op donderdag 14 november praten wij jou graag bij over de ontwikkelingen van HR binnen de publieke sector en geven we jou graag inzicht in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Daarnaast willen we de gelegenheid bieden om met elkaar bij te praten en te netwerken.

Meld je direct aan